Добродошли на званични сајт општине Инђија

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник" бр. 62/2006,65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет коришћења без правног основа на територији општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 14/2016), Председник општине Инђија дана 21.09.2016. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТА РОДА 2016. ГОДИНЕ

и расписује 

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ СУНЦОКРЕТАРОДА 2016. ГОДИНЕ

Текст огласа

На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ("Службени гласник" бр. 62/2006,65/2008,42/2009 и 112/2015) и тачке 5. став 4. Одлуке о скидању усева са пољопривредног земљишта у државној својини које је предмет коришћења без правног основа на територији општине Инђија ("Службени лист општине Инђија", бр. 14/2016), Председник општине Инђија дана 21.09.2016. године доноси

ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОДА 2016. ГОДИНЕ

и расписује 

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОДА 2016. ГОДИНЕ

Текст огласа

На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-20/2016 од 04. јула 2016. године и Одлуке Надзорног одбора Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, бр. ____ од 22.07.2016. године, а у складу са чл. 17.ст.3.ст.4 ст.5 и чл.19 Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија („Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС 

ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА


На основу Решења Председника општине Инђија бр. 46-17/2016 од 20. априла 2016. године и Одлуке Надзорног одбора Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија, бр. 06-5/2016-4 од 22. априла 2016. године, а у складу са чл. 17.ст.3.ст.4 ст.5 и чл.19 Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија(„Службени лист општине Инђија", бр. 6/2015)

Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ

НЕИЗГРАЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

 ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

Текст огласа

Графички прилогНа основу Решења председника општине Инђија бр 35-220/2015-13 од 22. марта 2016. године и Одлуке Надзорног одбора Дирекције за изградњу општине Инђија Ј.П: Инђија, бр. 06-4/2016-1 од 28. марта 2016 године а у складу са чл.17.ст.3 ст.4. ст.5 и чл 19. Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини општине Инђија(„Службени лист општине Инђија", бр.6/2015),

Дирекција за изградњу општине Инђија Ј.П. Инђија расписује и објављује

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ НЕИЗГРАЂЕНОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА

ТЕКСТ ОГЛАСА


12345678910
Календар догађаја
list Преузмите грб општине:     list Пратите нас на: Facebook Twitter Google+ rss Мобилна верзија