indjija.rs

Vodič kroz registraciju privrednih subjekata

  • Osnivanje i registracija privrednih društava

Shodno zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ broj 125/2004), privredno društvo je pravno lice koje osnivaju osnivačkim aktom pravna i/ili fizička lica radi obavljanja delatnosti u cilju sticanja dobiti.

Pravne forme privrednih društava u smislu ovog zakona su društvo s ograničenom odgovornošću, ortačko društvo, komanditno društvo, i akcionarsko društvo.

Privredno društvo može obrazovati jedan ili više ogranaka, kao organizacioni deo privrednog društva koji nema svojstvo pravnog lica.

  • Opšta uputstva za osnivanje i registraciju privrednih subjekata

U skladu sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata ("Službeni glasnik RS", br. 55/2004 i 61/2005.), Zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta podnosi se Agenciji za privredne registre (APR).

Uz zahtev za registraciju osnivanja privrednog subjekta prilaže se i Zakonom propisana prateća dokumentacija, u originalu ili overenim fotokopijama od strane organa nadležnog za overu potpisa (sud ili opštinski organ uprave).

Takođe, uz Zahtev se prilaže i dokaz o uplati takse za za dobijanje registarskog/matičnog broja kroz rešenje Agencije, od Republičkog zavoda za statistiku u iznosu od 1.750,00 din.

Kompletan vodič možete da preuzmete ovde>>

Za sve detalje i pomoć oko popunjavanja prijave možete se obratiti Agenciji za ekonomski razvoj opštine Inđija

Inđija, Železnička bb
tel/fax: +381 (0) 22 55 17 83, 55 16 93