Odeljenje za inspekcijske poslove

Odeljenje za inspekcijske poslove vrši poslove inspekcijskog nadzora u oblasti izgradnje, poslove inspekcijskog nadzora u oblasti komunalne delatnosti, poslove inspekcijskog nadzora u oblasti zaštite životne sredine, i poslove inspekcijskog nadzora u oblasti drumskog saobraćaja.

Vrši upravno-pravne poslove iz ovih oblasti, izvršenje izvršnih rešenja i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Opštine.

Vrši i druge poslove koje mu poveri predsednik Opštine i načelnik Opštinske uprave. 

Načelnik odeljenja: 

telefon: 022/560-016

mail: