indjija.rs
Preporučuje se za: Oboljenja centralnog i perifernog nervnog sistema, oboljenja lokomotornog sistema posle povreda ili operacija, reumatske bolesti. Specijalna bolnica je visoko specijalizovana ustanova za produženo lečenje i medicinsku rehabilitaciju sa kapacitetom od 350 postelja, te  širokim terapijskim mogućnostima (hidroterapija, kineziterapija, termoterapija, fototerapija, magnetoterapija, akupunktura, laseroterapija, kao i elektroterapija).

Prirodni lekoviti faktori: Banja ima mineralne vode temperature 18,4°C.

Načini lecenja:

Lečenje se obavlja u Specijalnoj bolnici za neurološka oboljenja i postreumatska stanja "Dr Borivoje Gnjatić".

Prirodne vrednosti u okolini:

Banja se nalazi na obali Dunava i postoji mogućnost obilaska okoline brodom. U blizini je Fruška Gora koja je jedan od najstarijih nacionalnih parkova u zemlji.

Kulturno-istorijski spomenici:

Brdo iznad Slankamena predstavlja jedinstven geološki lokalitet u Evropi star 800.000 godina i izuzetno prirodno dobro koje čuva tajnu ledenog doba. Naučnici su dali svoje ocene i sudove na osnovu dugogodišnjih istraživanja a to je da je lokalitet lesnih sedimenata kod Starog Slankamena jedinstven u Evropi i jedan od tri u svetu. Slični postoje još u Centralnoj Aziji i Kini.

Crkvu Svetog Nikole, jedna od najstarijih crkvi u Sremu, je 1468. godine  podigao despot Vuk Grgurević, u narodu poznat kao Zmaj Ognjeni Vuk i ona predstavlja spomenik kulture od izuzetnog značaja. Prvi put se pominje 1501. godine u zapisu četvorojevanđelja Pivskog manastira. Tokom vremena, crkva je pretrpela veće izmene. Svoj sadašnji izgled dobila je u 18. veku, posle mnogobrojnih obnova.

Slankamenačka tvrđava, čiji se ostaci danas vide, prvi put se spominje 1072. godine pod nazivom Castrum Zalankemen. Po predanju ju je u XIII veku, kao feudalni posed, držao Dragutin Nemanjić, zet ugarskog kralja. Od 1425. godine pripada srpskim despotima Stefanu Lazareviću i Đurđu Brankoviću. Značajan je i spomenik posvećen bitci kod Slankamena, kao i dr. spomenici kulture i istorije.