Колективно становање - документација

Информација

Потребна документација за објекте колективног становања у Инђији

indjija.rs

Инвеститор : „ТРАДЕУНИQУЕ “ Д.О.О

Објекат : ТQ Центар

Локација : Улица Војводе Степе , на к.п.бр. 2063 КО Инђија, Блок 38

Документацију можете преузети на овом линку >>

 

Датум ажурирања : 05.03.2012.

 


indjija.rs

Инвеститор : МИХАЈЛОВИЋ ЈОВО

Објекат :

Локација : Новосадска од 27-33 блок 27 Инђија, на к.п. 107 КО Инђија

Документацију можете преузети на овом линку >>

 

Датум ажурирања : 05.03.2012.

 


indjija.rs

Инвеститор : „БОН-КОМЕРЦ “ Д.О.О.

Објекат : "Москва"

Локација : Новосадска 21на к.п.98/1 КО Инђија, блок 27 Инђија

Документацију можете преузети на овом линку >>

 

Датум ажурирања : 05.03.2013.

 


indjija.rs

Инвеститор : АД „ГРАДИТЕЉ“

Објекат :

Локација : Југ Богданова 8, на к.п. бр. 243/1 КО Инђија у блоку 43

Документацију можете преузети на овом линку >>

 

Датум ажурирања : 05.03.2013.

 


123