Самодоприноси


06.08.2010

Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија од јула 2010. године погледајте овде >> Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија

Одлука о увођењу самодоприноса за образовање на територији Општине Инђија за период од 01.јула 2005. до 30.јуна 2010. године 1% на плате ("Службени лист општина Срема", број 15/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Нови Сланкамен за период од 01.јула 2005. до 30.јуна 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 15/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Нови Карловци за период од 01.марта 2005. до 28.фебруара 2010. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 2/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Марадик за период од 01.јануара 2006. до 31.децембра 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 27/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Јарковци за период од 01.септембра 2003. до 31.август 2008. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 17/03) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Љуково за период од 01.јула 2004. до 30.јуна 2009. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 11/04) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Стари Сланкамен за период од 01.јануар 2005. до 31.децембар 2009. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 30/04) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса за канализацију у насељеном месту Инђија за период од 01.јула 2000. до 30.јуна 2010. године 2,5% на плате ("Службени гласник општина Срема", 5/2000) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Крчедин за период од 01.фебруара 2006. до 31. децембар 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 2/06) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Чортановци за период од 01.јуна 2006. до 31.маја 2011. године 1,5% на плате ("Службени гласник општина Срема", 11/06) погледајте овде

Самодоприноси

06.08.2010

Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија од јула 2010. године погледајте овде >> Самодопринос према зарадама запослених и по основу пензија

Одлука о увођењу самодоприноса за образовање на територији Општине Инђија за период од 01.јула 2005. до 30.јуна 2010. године 1% на плате ("Службени лист општина Срема", број 15/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Нови Сланкамен за период од 01.јула 2005. до 30.јуна 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 15/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Нови Карловци за период од 01.марта 2005. до 28.фебруара 2010. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 2/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Марадик за период од 01.јануара 2006. до 31.децембра 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 27/05) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Јарковци за период од 01.септембра 2003. до 31.август 2008. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 17/03) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Љуково за период од 01.јула 2004. до 30.јуна 2009. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 11/04) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Стари Сланкамен за период од 01.јануар 2005. до 31.децембар 2009. године 1% на плате ("Службени гласник општина Срема", 30/04) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса за канализацију у насељеном месту Инђија за период од 01.јула 2000. до 30.јуна 2010. године 2,5% на плате ("Службени гласник општина Срема", 5/2000) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Крчедин за период од 01.фебруара 2006. до 31. децембар 2010. године 2% на плате ("Службени гласник општина Срема", 2/06) погледајте овде

Одлука о увођењу самодоприноса у Месној заједници Чортановци за период од 01.јуна 2006. до 31.маја 2011. године 1,5% на плате ("Службени гласник општина Срема", 11/06) погледајте овде