indjija.rs

Гимназија у Инђији је основана 30. маја 1966. године одлуком Скупштине општине Инђија. Зграда Гимназије је изграђена средствима самодоприноса становника општине Инђија, а званично је почела са радом 01. септембра исте године.

Школа се налази у самом центру града, у саставу средњошколског центра у Инђији заједно са Техничком школом и школом за образовање ученика за услужне делатности. Заједно са тим школама користимо градску спортску халу, за извођење наставе и разних такмичења, као и котларница за грејање. Школа своје активности обавља у једној згради укупне површине 2300 м?, од тога просторија за наставу 1071 м?, и то само у једној смени (јер школски простор користе и ученици средње школе «Др Ђорђе Натошевић».

Сваке школске године у школи се упише нова четири одељења првог разреда и то два одељења друштвено-језичког смера а два одељња природно-математичког. Укупно школу похађа сваке школске године око 500 ученика у 16 одељења.

У реализацији васпитно-образовних задатака учествује 36 професора, сви са високом стручном спремом и два стручна сарадника – један стално запослени педагог и један шеф рачуноводства (дипломирани економиста), секретар (дипломирани правник) и шест помоћно техничких радника.

Веома добре резултате ученици наше школе имају при упису на факултет, високо су рангирани при упису на медицину, информатику, биохемију, математику, што је резултат додатног (примерног) рада и ангажовања професора и ученика Гимназије.

Ученици Гимназије освајају низ значајних награда и признања на скоро свим нивоима такмичења, како у оквиру наставних предмета тако и у спортовима – било да се деца такмиче директно за школу или за клубове где тренирају јер имамо веома успешну сарадњу са клубовима и желимо да нам ученици буду и добри ђаци и успешни спортисти. Најуспешнији резултати су учешћа на републичким такмичењима а и у спорту и освајање медаља на Балканском и Европском и светском првенству у каратеу. Треба истаћи сарадњу са Природно математичим факултетом у Новом сдау одсек хидробиологија и у оквиру тога ангажовање ученика на истраживачким радовима. У школи се организују предавања из математике, биологије ( одсек за физиологију биљака, департмана за биологију) и других предмета професора Природно математичког факултета у Новом Саду.

Сарадња се одвија и са Школом за таленте у Сремским Карловцима тако што одређен број ученика Гимназије сваке године похађа поменуту школу, као и са научно истраживачком станицом у петници коју похађају и професори и ученици ове школе.

Треба истаћи и улогу Гимназије као центра Песничке школе талената а такође треба истаћи и дугогодишњу литерарну активност многих ученика.

Уметнички изражај у Гимназији кроз вид богатог драмског стваралаштва имамо и кроз представе «Свет», «Љубинко и Десанка», «Лари Томпсон», «Ујеж», «Антигона».... које су извођене и награђиване на многим нивоима такмичења.

Рецитовање као уметност је свој врхунски уметнички квалитет потврдило у овој школи кроз интерпретације ученика Гимназије, бивших, садашњих али и будућих.

Ученици и професори Гимназије су носиоци и учесници бројних културних активности у граду.

Оснивање Гимназије у Инђији и њено дугогодишње постојање оправдано је велики број некадашњих ученика а садашњих лекара, професора, адвоката, доктора наука, судија, фармацеута, економиста, правника, инжењера, стоматолога, редитељ, глумаца..... који су стубови друштвеног, економског, културног и политичког живота овог града.