indjija.rs

У центру града на најлепшем месту Инђије на углу две познате улице,смештена је основна школа «Душан Јерковић», која својим здањем и величином доминира овом простору још из друге половине XИX века. Према изворима из школског летописа садашња стара зграда школе саграђена је негде око 1867. године, била је намењена школовању немачке деце на немачком језику и са наставницима немачке националности. Тако је било све до 1944. године.

После евакуације немачког становништва из Инђије и победе над фашизмом у периоду од септембра 1944. године. До јуна 1945. године у школи је била болница. Адаптацијом и поправком школа је закорачила у нови живот 1. Септембра 1945. године основна четвороразредна школа са 550 ученика. Године 1949 прераста у осмогодишњу школу која добија назив «Осмогодишња школа број 2».

Своје име које и данас носи школа је добила 1959. године на предлог наставника и родитеља, то је име учитеља, народног хероја ИИ светског рата, легендарног команданта из битке на Кадињачи.

Из године у годину растао је број ученика И наставника, услови за рад су били тешки, школске 1961/62. године школу похађа 1250 ученика, она се дели тако што 20 одељења са наставним особљем прелази у зграду ЗДОП-а до изградње ОШ « Јован Поповић».

Инђија се брзо ширила и изградња новог дела наше школе постоје неминовности, 1968. године дограђен је нови део зграде као и фискултурна сала.

Пређени пут од четвороразредне школе до данашње ОШ «Душан Јерковић» није ни мало лак.

Готово 60 година је време у коме може да се да оцена једне васпитне институције. Наша школа је данас широко окренута друштвеној средини, сарадњи са породицом…. Она корача у будућности, али како?

Ове школске године уписано је 975 ученика распоређено у 39 одељења матичне школе. У 2 издвојена комбинована одељења у Јарковцима имамо 24 ученика, од првог до четвртог разреда.

Кроз наставу наше школе прошло је преко стотину наставника а тренутно у процесу реализације ГПР-а школе учествује 58 наставника, директор школе, психолог и педагог.

Своја интересовања, креативност и могућност за додатне ваннаставне активности ученици изражавају у раду 34 секције, Дечјег Савеза Школе, подмлатка Црвеног крста, преко програма за развој, мир и толеранцију, есетског уређења школе и еколошке заштите животне средине, програм реализације Буквара дечјих права, школског маркетинга, програма здравствене заштите и активности за спречавање девијатног и деликвентног понашања ученика основне школе.

Сарадња школе и друштвене средине остварује се традиционално добро. Ученици ће својим учешћем обогатити све јавне манифестације организоване на нивоу града.

Школа остварује сарадњу са Црвеним крстом, Домом здравља, Центром за социјални рад, ОУП-ом, СО Инђија, ПУ «Бошко Буха», другим основним и средњим школама, предузећима, медијима.

Сарадња са родитељима кроз реализацију родитељских састанака, индивидуалних контаката одељенског старешине и стучних сарадника школе, а све у циљу сузбијања негативног понашања ученика који су предуслов за развој малолетничке деликвенције.

Школа ради у две смене. Сваке школске године значајна материјална средсва се инвестирају у иновацију наставних средстава и учила, набавку књига за школску библиотеку и естетско уређивање школског простора.

Донацијом АДФ-а, средствима СО Инђија и школе опремљен је информатички кабинет школе, направљена еколошка учионица.

У школи се празнује 25. Септембар – Дан Школе и 27. Јануар – Дан Светог Саве.

У школи се изучавају два страна језика: енглески и немачки. На општинским, окружним и републичким такмичењима организованим од Министарства просвете и спорта ученици наше школе увек остварују запажене резултате, тако да се за ОШ « Душан Јерковић» Инђија зна и изван наше општине. ( спортске секције, драмска секција, ТО).

Школа је укључена у процес школског развојног планирања и тим поводом оформљен је тим који окупља ученике, чланове колектива и локалну заједницу.

У оквиру школског развојног плана написан је предлог пројеката којим се аплицира код Светске банке за средства којима ће се финансирати наставне и ваннаставне активности.