indjija.rs

Насељено место Чортановци налазе се недалеко од реке Дунав и заузима простор на падинама Фрушке горе. Терен је валовит и испресецан долинама, подесан за гајење воћа и винове лозе, становници овог села баве се и земљорадњом али мање има земље која је подесна за гајење житарица.

Иначе село Чортановци први пут је забележено у писаним документима 1702. године као насеобина.

Школа у Чортановцима је основана 1832. године те године изграђена је још једна зграда са једном учионицом. Школа је била четвороразредна до пред крај ИИ светског рата, тад је радило и пето одељење. Неколико година после рата школа почиње да ради као шесторазредна.

Од септембра месеца 1963. г школа прератста у осмогодиошњу школу. Пошто је постојећи простор био веома мали, изграђена је нова школслка зграда са 6 учионица. Ни ова зграда није могла да задовокји потребе рада осмогодишње школе, јер се у њој радило у три смене, што је отежавало рад на комплетном васоитању и образовању ученика, а није се могао реализовати ни програм физичког васпитања и техничког образовања.

Због тога се указала потреба за проширењем школског простора, у октобру месецу 1974.г доградњом нових просторија школа је добила још три учионице, један кабинет за биологију и хемију, радионицу за техничко образовање, просторије за ђачку кухињу и фискултурну салу.од те године створени су сви услови за успешно обављање образовног процеса у овој школи.Школа располаже са једном школском зградом у којој се одвија настава и једном школском зградом у коме је радило одељење забавишта.

Школа има 10 учионица 1 кабинет и једну радионицу за техничко образовање 1 фискултурну салу 1 ђачку кухињу, трпезарију, канцеларије за директора, секретара и педагога школе зборницу за наставнике, просторију за раднике на одржавању чистоће, 2 споредне просторије и 2 купатила.Укупна површина ове зграде износи 2020. м2.

У школској 2004/2005 школа ради са девет одељења од И – ВИИИ разреда са 197 ученика, 1 одељење забавишта са 14 полазника и истурено одељење специјалне школе ‘’Антон Скала’’ из старе Пазове са 5 ученика од И – ИВ разреда.

Наша школа има и ученика који су без родитељског старања и о којима води бригу центар за социјални рад ‘’Дунав’’ из Инђије, а смештени су у хранитечљске породице.Већи број деце путује аутобусом у школу или пешачи.За превоз ученика путника брине општина и школа.

Од првог до осмог разреда сви предмети су стручно заступљени и наставу изводе 18 наставника.

У протеклом периоду школа је учествовала на свим манифестацијама и такмичењима организованим на нивоу општине. Наши ученици остварили су запажене резултате на такмичењима: ликовних радова, лингвистике, историје, пољпривредне технике, спортских активности итд...

Школа је тек делимично опремљена како по броју тако и поврстама наставних средстава.Школска библиотека располаже са 5745 књига. У циљу информисања околине школа повремено одрганизује сусрете трибине презентације успешног ставаралштва, гостовања за ученике, родитеље и локалну средину.

Наши ученици су обухваћени средствима информисања општине инђија – РТВ и новине.

Материјална средства за школу су обезбедили Министарство просвете републике србије и општине Инђија.

Неопходбно је више улагати у опрему, намештај, наставна средства.Настава би самим тим била занимљивија, очигледнија, имала утицај на мотивацију за рад ученика.

На тај би смо начин знатно утицали на подизање квалитета образовно васпитног рада у нашој школи,.

Због хроничног недостатка средстава школа ове године плабнираводи рачуна и набавља потрошни материјал за наставнике, обезбеди средства за хигијену, ситније поправке, а за веће инвестиције обратили би се општини.