indjija.rs

Нови Карловци, равничарско сремско место, налазе се на регионалном путу Рума – Стари Сланкамен. За Нове Карловце се може рећи да је углавном развијено место у коме преовлађују новоизграђене куће и чији се мештани у глобалу баве пољопривредном делатношћу. Место је насељено још пре неколико векова тако да школство у њему има велику традицију. Наиме, мештани Нових Карловаца су 1966. године прославили 200 година увођења школства у ову средину.

Постојећа школска зграда која се налази у центру села подигнута је 1911. године, а 1966. године на прослави 200. годишњице рада обухватала је 530 ученика. За време Другог светског рата зграда је запаљена, међутим после рата је реконструисана, тако да је задржала свој првобитни изглед. У данашње време интезивније се улажу напори да се зграда уреди и што више осавремени за наставу.

Зграда има осам учоионица, кухињу и трпезарију, радионицу за ТО, фискултурну салу и игралиште за мале спортове на коме су постављени рефлектори.

Једино је учионица за информатику специјализована. Ове године је у школу уведен плин, тако да је грејање зграде осавремљено. У слопу школског дворишта налази се школоски парк површине 7000м².

У овој школској години уписано је 260 ученика који су распоређени у 13 одељења.

У школи је запослено 34 радника, 25 у настави и 9 као ваннаставно особље.

Школа је у току свог постојања и рада добијала значајна признања и награде, како екипне тако и појединанчне, а које се односе и на ученике и на њихове васпитаче.