indjija.rs

ОШ « БРАЋА ГРУЛОВИЋ» је наставак дугогодишње традиције школства у Бешки чији први помени датирају још са краја 17-ог века. О првој школи у Бешки постоје записи још из 1690. године када су се у њој углавном обучавали будући свештеници. Свој клерикални карактер школа је задржала и почетком 18-ог века. Терезијанским реформама школства из друге половине 18-ог века школа постаје граничарско-тривијална са службеним немачким језиком, мада све то време и даље постоји народно-вероисповедна школа. Средином 19-ог века бригу о школи преузима држава.

Насељавањем Немаца 1860. године у Бешки постоје и српска и немачка школа, која се 1883. године спајају у општу народну школу. Тако организована, школа је радила све до 1941. године. Током рата немци преузимају организацију школе, која као таква ради до њиховог одласка из места 1944. године.

Након Другог светског рата школа одмах наставља са радом, под називом Основна школа Бешка у периоду од 1945-1950. године. У исто време у Бешки је постојала и Непотпуна гимназија. Променом школског система 1950. године, Основна школа и Непотпуна гимназија прерастају у Осмолетку, њу су похађали поред ученика из места и ученици из Крчедина, Чортановаца и Марадика, све до средине 60-их година.

Због недостатка школског простора и повећања броја ученика, 1958. године су саграђени прво павиљони, а 1965. године завршена је и садашња школска зграда средствима Општине и прилозима мештана. Од 1965. године школа носи име Основна школа «Браћа Груловић» Бешка.

Школска зграда састоји се од приземља и два спрата. Укупно има 14. специјалзованих учионица површине 825 м?, библиотеку, две радионице површине 87м?, фискултурну салу 615 м?, две просторије за кухињу све укупно 114м? зборницу и канцеларије за административно особље.

У школској 2004/2005. години наставу похађа 535 ученика смештених у 22 одељења од првог до осмог разреда. Настава се одвија у две смене. Школа поред простора зграде има могућност да користи и :

- два асфалтирана игралишта за рукомет, мали фудбал и кошарку

- велики парк поред школе

- једно сеоско травнато фудбалско игралиште

- просторије дома културе

Обронци Фрушке горе, као и обала Дунава нуде низ различитих могућности за реализацију како наставних тако ваннаставних могућности.

Дуг је списак ученика који су заједно са својим наставницима освајали прва места, награде и признања на општинским, зонским, републичким, па чак и међународним такмичењима и конкурсима. Ученица Маја Бакчић освојила је 1996. године место на Међународном ликовном конкурсу у Паризу, њен насавник је тада била Наташа Трајковић.

Многи од ученика школе су постали предавачи у својој, другим школама и на универзитетима.