Просторни планови

Просторни план општине Инђија - "Службени лист општине Инђија" број 7/12 - преузмите ОВДЕ

Измене и допуне Просторног плана општине Инђија - "Службени лист општине Инђија" број 27/18 - преузмите ОВДЕУрбанистички планови

План генералне регулације насеља Инђија - "Службени лист општина Срема" број 14/06 и 30/11 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације виноградарско –туристичког локалитета у катастарској општини Крчедин - "Службени лист општина Срема" број 36/09 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације блока број 43 у Инђији - "Службени лист општина Срема" број 42/09 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације за изградњу регионалне санитарне депоније у Инђији -  "Службени лист општина Срема" број 15/2010 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације "Ветропарк Инђија" на локацији Бешка-Крчедин у општини Инђија  - "Службени лист општина Срема", број 21/2010   - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације туристичког комплекса у викенд зони у Старом Сланкамену (катастарске парцеле број 637, 638 и 639/1 КО Стари Сланкамен)  - "Службени лист општина Срема", број 15/2010 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације југоисточне радне зоне (блокови број 91 и 92) - "Службени лист општина Срема" број 42/2010 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације за комплекс "Соко аграр" на локалитетима "Тидија", "Пилићара" и "Економија Елан" у општини Инђија -  "Службени лист општина Срема" број 42/2010 - преузмите ОВДЕ

Плана детаљне регулације за део комплекса информационо-технолошког парка са пратећим садржајима у КО Инђија - "Службени лист општина Срема" број 15/2011 - преузмите ОВДЕ

План генералне регулације насеља Стари Сланкамен  - "Службени лист општина Срема" број 27/2011 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације туристичког комплекса у викенд зони Чортановци - "Службени лист општина Срема", број 27/2011 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације блока број 44 у Инђији - "Службени лист општина Срема", број 30/2011 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације комплекса марине у Старом Сланкамену -  "Службени лист општине Инђија", број 9/2012 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације за производни комплекс за производњу пумпи на парцели 5900/5 К.О. Инђија 2 -  "Службени лист општина Срема", број 32/2011 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд – Нови Сад – Суботица – граница Мађарске -  "Службени лист општина Срема", број 38/2011 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације радне зоне локације 10 у КО Инђија -  "Службени лист општине Инђија" број 13/14 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације за део викенд зоне са туристичко – рекреативним садржајима на обали реке Дунав у КО Бешка - "Службени лист општине Инђија" број 11/15 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације радне зоне “Tradeunique” на катастарској парцели број 5855 КО Инђија - "Службени лист општина Срема", број 25/08 - преузмите ОВДЕ

Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне “Tradeunique” на катастарској парцели број 5855 КО Инђија -"Службени лист општине Инђија" број 11/15 - преузмите ОВДЕ

План генералне регулације насеља Љуково - "Службени лист општине Инђија" број 11/16 - преузмите ОВДЕ

Измене и допуне плана Плана детаљне регулације реконструкције, модернизације и изградње двоколосечне пруге Београд-Нови Сад-Суботица-граница Мађарске, деоница: Стара Пазова-Нови Сад на подручју општине Инђија -  "Службени лист општине Инђија" број 6/17 - преузмите ОВДЕ

Измене о допуне плана детаљне регулације блока 44 у Инђији - "Службени лист општине Инђија" број 6/17 - преузмите ОВДЕ

План генералне регулације насеља Бешка -  "Службени лист општине Инђија" број 23/17 - преузмите ОВДЕ

План генералне регулације насеља Крчедин - "Службени лист општине Инђија" број 26/17 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације дела локације број 3 у КО Бешка - "Службени лист општине Инђија" број 22/18 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације улице Ђорђа Војновића и комплекса новог гробља у Инђији - "Службени лист општине Инђија" број 22/18 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације подсистема за наводњавање "Стари Сланкамен" и "Нови Сланкамен" у општини Инђија - "Службени лист општине Инђија" број 27/18 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације спортске хале са пратећим садржајима у насељу Бешка - "Службени лист општине Инђија" број 18/19 - преузмите ОВДЕ

Измене и допуне Плана детаљне регулације туристичко спортско рекреативног комплекса у Инђији - "Службени лист општине Инђија" број 18/19 - преузмите ОВДЕ

Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Инђија - "Службени лист општине Инђија" број 18/19 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације североисточне радне зоне у Инђији - "Службени лист општине Инђија" број 30/19 - преузмите ОВДЕ

План генералне регулације насеља Нови Сланкамен - "Службени лист општине Инђија" број 6/19 - преузмите ОВДЕ

План детаљне регулације дела блока 41 у Инђији - "Службени лист општине Инђија" број 30/19 - преузмите ОВДЕ

Измене и допуне Плана детаљне регулације радне зоне – дела локације 15 у КО Инђија - "Службени лист општине Инђија" број 31/19 - преузмите ОВДЕ

План генералне регулације насеља Јарковци - "Службени лист општине Инђија" број 23/20 - преузмите ОВДЕ