ИЗБОРИ 2016


РАДНО ВРЕМЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА КАНДИДАТА

РАДНИМ ДАНОМ ОД 8-17 САТИ

ПРИЈЕМ ИЗБОРНИХ ЛИСТА СЕ МОЖЕ ПРЕДАТИ ВАН НАВЕДЕНОГ РАДНОГ ВРЕМЕНА УЗ НАЈАВУ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ

 

Обавештење о радном времену можете погледати овде


Саопштење Изборне комисије општине Инђија

Сагласно члану 15 став 1. тачка 5. и члану 23. став 1. Закона о локалним изборима („Сл. Гласник РС бр.129/07,34/2010-одлука УС и 54/2011), на седници Изборне комисије општине Инђија, одржаној дана 9. марта 2016. године , прописани су обрасци за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине општине Инђија, поводом предстојећих ибора који ће се одржати дана 24. априла 2016. године.

Све заинтересоване политичке странке, страначке коалиције и групе грађана могу преузети прописане обрасце на званичној страници општине Инђија www.indjija.net , као и у седишту Изборне комисије општине Инђија у згради општине Инђија, улица Цара Душана 1 ( Сала за венчање)

Образац 1.

Образац 2.

Образац 3.

Образац 4.

Образац 5.

Образац 6. 

Одлука о прописивању образаца за подношење изборних листа