2020. година

06.01.2020.

Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-1/2020-IV од дана 06.01.2020. године донет је План јавних набавки за 2020. годину.

Табеларни приказ плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


11.02.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28/2020-II од дана 07.02.2020. године донет је План јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020. годину.

Одлуку о доношењу Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


13.02.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-2/2020-II од дана 12.02.2020. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


06.03.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-3/2020-II од дана 26.02.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


18.03.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-4/2020-II од дана 16.03.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


16.04.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-5/2020-II од дана 10.04.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


03.06.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-6/2020-II од дана 01.06.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


01.07.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-7/2020-II од дана 29.06.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


Усклађeни план јавних набавки ОУ погледајте овде


Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке од 10.07.2020. године погледајте овде


05.08.2020.

Усклађени план јавних набавки ОУ - ПРВА ИЗМЕНА - погледајте овде


12.10.2020.

Одлуком o усклађивању плана јавних набавки и изменама и допунама плана јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020.године број 404-28-8/2020-II од 09.10.2020. године донет је Усклађени план јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020.године

Табеларни приказ - погледајте овде


30.10.2020.

Одлуком о измени и допуни Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2020.године, број 404-28-9/2020-II од 30.10.2020. године, извршена је измена и допуна Плана јавних набавки

Табеларни приказ - погледајте овде


01.12.2020.

Табеларни приказ Плана јавних набавки погледајте овде


08.12.2020.

Одлуком о измени и допуни Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2020.године, број 404-28-11/2020-II од 07.12.2020. године, извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде

Табеларни приказ - погледајте овде


Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке од 15.12.2020. године погледајте овде


2019. година

18.01.2019.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13 пречишћен текст и 7/18), а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", број 28/2018), на предлог начелника Општинске управе општине Инђија, Председника општине доноси Одлуку о доношењу Плана набавки за 2019. годину

Одлуку и табеларни приказ плана набавки за 2019. годину преузмите овде


18.01.2019.

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки ("Службени гласник РС", број 83/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13 пречишћен текст и 7/18), а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", број 28/2018), на предлог начелника Општинске управе општине Инђија, Председника општине доноси Одлуку о доношењу Плана јавних набавки за 2019. годину

Одлуку и табеларни приказ плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


22.03.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-2/2019-II од 22.03.2019. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


20.05.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-4/2019-II од 20.05.2019. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


12.06.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-6/2019-II од 12.06.2019. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


04.07.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-8/2019-II од 01.07.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


11.07.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-9/2019-II од 09.07.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


15.07.2019.

У Плану јавних набавки за 2019. годину извршена је техничка исправка података у тачки 1.3.62 у погледу висине процењене вредности и врсте поступка јавне набавке.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


26.08.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-11/2019-II од 20.08.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


20.09.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-12/2019-II од 18.09.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


15.10.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-13/2019-II од 11.10.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


19.11.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-14/2019-II од 12.11.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


03.12.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-15/2019-II од 02.12.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


27.12.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-16/2019-II од 23.12.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


2018. година

18.01.2018.
Сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донет је План јавних набавки за 2018. годину Одлуком Председника општине Инђија број 404-3/2018-II од 08.01.2018. године.

План јавних набавки за 2018. годину објављен је, у складу са ставом 3. истог члана, на Порталу јавних набавки дана 18.01.2018.

Одлуку о доношењу плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
17.04.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-2/2018-II од 16.04.2018. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
13.05.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-3/2018-II од 11.05.2018. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
24.05.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-4/2018-II од 24.05.2018. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
18.06.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-5/2018-II од 11.06.2018. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
06.07.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-6/2018-II од 03.07.2018. године извршена је пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
20.07.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-7/2018-II од 18.07.2018. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
22.08.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-8/2018-II од 13.08.2018. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
03.10.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-9/2018-II од 27.09.2018. године извршена је осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
23.10.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-10/2018-II од 18.10.2018. године извршена је девета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
23.11.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-11/2018-II од 15.11.2018. године извршена је десета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
25.12.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-12/2018-II од 13.12.2018. године извршена је једанаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
27.12.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-13/2018-II од 13.12.2018. године извршена је дванаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде2017. godina

12.01.2017.

Сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Инђија је дана 05.01.2017. године Одлуком број 404-3/2017-II донео План јавних набавки за 2017. годину чија годишња вредност износи 1.256.195.714 динара без ПДВ-а.

Одлуку о доношењу плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


09.02.2017.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Службени гласник РС", бр. 83/2015), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године, под бројем 404-17/2017-II, ПРАВИЛНИК O БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Ступањем на снагу овог Правилника престао је да важи Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 404-13/2014-II од 12.03.2014. године.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке преузмите овде


09.02.2017.

На основу члана 21. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године под бројем 404-16/2017-II ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама број 404-16/2017-II od 09.02.2017. godine преузмите овде


01.03.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-3/2017-II од 27.02.2017. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 01.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


03.03.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-4/2017-II од 03.03.2017. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 03.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


10.04.2017.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.


08.06.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-6/2017-II од 31.05.2017. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 08.06.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


13.07.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-7/2017-II од 07.07.2017. године извршенe су измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки погледајте овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


06.09.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-8/2017-II од 05.09.2017. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 06.09.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


24.10.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-9/2017-II од 18.10.2017. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


22.11.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-10/2017-II од 20.11.2017. године извршена је осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


21.12.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-11/2017-II од 21.12.2017. године извршена је девета измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


2016.

План јавних набавки за 2016.годину преузмите овде >>>


21.03.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-2/2016-II od 14.03.2016. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је у складу са Законом о јавним набавкама дана 21.03.2016. године објављена је на Порталу јавних набавки. 

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


19.05.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-3/2016-II од 18.05.2016. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 19.05.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


15.06.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-4/2016-II од 10.06.2016. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 14.06.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


21.07.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-5/2016-II од 11.07.2016. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 21.07.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


07.11.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-6/2016-II од 01.11.2016. године извршена је пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 07.11.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


01.12.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-7/2016-II од 01.12.2016. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 01.12.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


16.12.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-8/2016-II од 15.12.2016. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 16.12.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


2015.

11.02.2015

У складу са чланом 51 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Реп. Србије“ бр. 124/12), Председник оптине Инђија је дана 30.01.2015. год. под бројем 404-6/2015-ИИ донео Одлуку о усвајању плана набавки за 2015. год. 

Укупна планирана средства за јавне набавке на које се примењује Закон о јавним набавкама износе 135.088.000 динара и чине га: добра од 61.708.000 динара, услуге од 53.820.000 динара и радови од 19.560.000 динара. 

Укупна планирана средства за јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама износе 68.040.000 динара. 

План јавних набавки за 2015.годину преузмите овде >>>

Усвојену одлуку са планом јавних набавки можете преузети овде >>>