2022. година

07.12.2022.

Одлуком Председника општине Инђија 404-4-7/2022-II од дана 06.12.2022. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину. Одлуку погледајте ОВДЕ

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите ОВДЕ


17.11.2022.

Одлуком о измени и допуни Плана јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2022. годину број 404-3-3/2022-IV од дана 16.11.2022. године, извршена је измена важећег Плана јавних набавки.

Табеларни приказ измењеног и допуњеног Плана јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2022. годину. преузмите ОВДЕ


01.11.2022.

Одлуком Председника општине Инђија 404-4-6/2022-II од дана 31.10.2022. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину. Одлуку погледајте ОВДЕ

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите ОВДЕ


30.08.2022.

Одлуком Председника општине Инђија 404-4-5/2022-II од дана 26.08.2022. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


03.08.2022.

Одлуком Председника општине Инђија 404-4-4/2022-II од дана 02.08.2022. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


01.07.2022.

Одлуком о измени и допуни Плана јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2022. годину број 404-3-2/2022-IV од дана 29.06.2022. године, извршена је измена важећег Плана јавних набавки.

Табеларни приказ измењеног И допуњеног Плана јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2022. годину. преузмите овде


24.06.2022.

Одлуком Председника општине Инђија 404-4-3/2022-II од дана 20.06.2022. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину.
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


11.04.2022.

Одлуком Председника општине Инђија 404-4-2/2022-II од дана 06.04.2022. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2022. годину.

Одлуку погледајте овде
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


25.01.2022.

Одлуком Председника општине Инђија 404-4/2022-II од дана 18.01.2022. године донет је План јавних набавки за 2022. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


17.01.2022.

Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-3/2022-IV од 14.01.2022.г донет је План јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2022. годину

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2022. годину преузмите овде


2021. година


11.01.2021.

Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-3-1/2020-IV од 11.01.2021.г донет је План јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2021. годину

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


10.03.2021.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-15/2021-II од дана 01.03.2021. године донет је План јавних набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


31.03.2021.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-15-2/2021-II од дана 26.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника опрштине Инђија за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


26.05.2021.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-15-3/2021-II од дана 18.05.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника опрштине Инђија за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


16.06.2021.

Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија деловодни број 404-3-2/2021-IV од 11.06.2021. године, извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


30.06.2021.

Одлуком Председника општине број 404-15-4/2021-II од дана 30.06.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


Одлуком Председника општине број 404-2-5/2021-II од дана 30.06.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавке Општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


27.07.2021.

Одлуком Председника општине број 404-15-5/2021-II од дана 26.07.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


20.10.2021.

Одлуком Председника општине број 404-15-6/2021-II од дана 18.10.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


06.12.2021.

Одлуком Председника општине број 404-15-7/2021-II од дана 03.12.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


1234