2021. година


11.01.2021.

Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-3-1/2020-IV од 11.01.2021.г донет је План јавних набавки Општинске управе општине Инђија за 2021. годину

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


10.03.2021.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-15/2021-II од дана 01.03.2021. године донет је План јавних набавки за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


31.03.2021.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-15-2/2021-II од дана 26.03.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника опрштине Инђија за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


26.05.2021.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-15-3/2021-II од дана 18.05.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника опрштине Инђија за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки Председника општине за 2021. годину преузмите овде


16.06.2021.

Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија деловодни број 404-3-2/2021-IV од 11.06.2021. године, извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2021.годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


30.06.2021.

Одлуком Председника општине број 404-15-4/2021-II од дана 30.06.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


Одлуком Председника општине број 404-2-5/2021-II од дана 30.06.2021. године извршена је измена и допуна Плана набавке Општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


27.07.2021.

Одлуком Председника општине број 404-15-5/2021-II од дана 26.07.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


20.10.2021.

Одлуком Председника општине број 404-15-6/2021-II од дана 18.10.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


06.12.2021.

Одлуком Председника општине број 404-15-7/2021-II од дана 03.12.2021. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2021. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2021. годину преузмите овде


2020. година

06.01.2020.

Одлуком Начелника Општинске управе општине Инђија број 404-1/2020-IV од дана 06.01.2020. године донет је План јавних набавки за 2020. годину.

Табеларни приказ плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


11.02.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28/2020-II од дана 07.02.2020. године донет је План јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020. годину.

Одлуку о доношењу Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


13.02.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-2/2020-II од дана 12.02.2020. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде
Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


06.03.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-3/2020-II од дана 26.02.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


18.03.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-4/2020-II од дана 16.03.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


16.04.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-5/2020-II од дана 10.04.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


03.06.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-6/2020-II од дана 01.06.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


01.07.2020.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-28-7/2020-II од дана 29.06.2020. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки Председника општине и СО Инђија за 2020. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде


Усклађeни план јавних набавки ОУ погледајте овде


Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке од 10.07.2020. године погледајте овде


05.08.2020.

Усклађени план јавних набавки ОУ - ПРВА ИЗМЕНА - погледајте овде


12.10.2020.

Одлуком o усклађивању плана јавних набавки и изменама и допунама плана јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020.године број 404-28-8/2020-II од 09.10.2020. године донет је Усклађени план јавних набавки Председника општине и Председника СО Инђија за 2020.године

Табеларни приказ - погледајте овде


30.10.2020.

Одлуком о измени и допуни Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2020.године, број 404-28-9/2020-II од 30.10.2020. године, извршена је измена и допуна Плана јавних набавки

Табеларни приказ - погледајте овде


01.12.2020.

Табеларни приказ Плана јавних набавки погледајте овде


08.12.2020.

Одлуком о измени и допуни Плана јавних набавки Председника општине Инђија за 2020.године, број 404-28-11/2020-II од 07.12.2020. године, извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2020. годину

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2020. годину преузмите овде

Табеларни приказ - погледајте овде


Правилник о ближем уређењу поступка јавне набавке од 15.12.2020. године погледајте овде


2019. година

18.01.2019.

На основу члана 51. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13 пречишћен текст и 7/18), а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", број 28/2018), на предлог начелника Општинске управе општине Инђија, Председника општине доноси Одлуку о доношењу Плана набавки за 2019. годину

Одлуку и табеларни приказ плана набавки за 2019. годину преузмите овде


18.01.2019.

На основу члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) Правилника о форми плана јавних набавки и начину објављивања плана јавних набавки на Порталу јавних набавки ("Службени гласник РС", број 83/2015) и члана 55. став 1. тачка 3. Статута општине Инђија - пречишћен текст ("Службени лист општине Инђија", број 9/13 пречишћен текст и 7/18), а у складу са Одлуком о Буџету општине Инђија за 2019. годину ("Сл. лист општине Инђија", број 28/2018), на предлог начелника Општинске управе општине Инђија, Председника општине доноси Одлуку о доношењу Плана јавних набавки за 2019. годину

Одлуку и табеларни приказ плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


22.03.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-2/2019-II од 22.03.2019. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


20.05.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-4/2019-II од 20.05.2019. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


12.06.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-6/2019-II од 12.06.2019. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


04.07.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-8/2019-II од 01.07.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


11.07.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-9/2019-II од 09.07.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


15.07.2019.

У Плану јавних набавки за 2019. годину извршена је техничка исправка података у тачки 1.3.62 у погледу висине процењене вредности и врсте поступка јавне набавке.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


26.08.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-11/2019-II од 20.08.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


20.09.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-12/2019-II од 18.09.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


15.10.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-13/2019-II од 11.10.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


19.11.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-14/2019-II од 12.11.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


03.12.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-15/2019-II од 02.12.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


27.12.2019.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-13-16/2019-II од 23.12.2019. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2019. годину.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2019. годину преузмите овде


2018. година

18.01.2018.
Сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), донет је План јавних набавки за 2018. годину Одлуком Председника општине Инђија број 404-3/2018-II од 08.01.2018. године.

План јавних набавки за 2018. годину објављен је, у складу са ставом 3. истог члана, на Порталу јавних набавки дана 18.01.2018.

Одлуку о доношењу плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
17.04.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-2/2018-II од 16.04.2018. године извршена је измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
13.05.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-3/2018-II од 11.05.2018. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
24.05.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-4/2018-II од 24.05.2018. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
18.06.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-5/2018-II од 11.06.2018. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
06.07.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-6/2018-II од 03.07.2018. године извршена је пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
20.07.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-7/2018-II од 18.07.2018. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
22.08.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-8/2018-II од 13.08.2018. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
03.10.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-9/2018-II од 27.09.2018. године извршена је осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
23.10.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-10/2018-II од 18.10.2018. године извршена је девета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
23.11.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-11/2018-II од 15.11.2018. године извршена је десета измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
25.12.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-12/2018-II од 13.12.2018. године извршена је једанаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде
27.12.2018.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-13/2018-II од 13.12.2018. године извршена је дванаеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2018. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2018. годину преузмите овде2017. godina

12.01.2017.

Сходно одредбама члана 51. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Председник општине Инђија је дана 05.01.2017. године Одлуком број 404-3/2017-II донео План јавних набавки за 2017. годину чија годишња вредност износи 1.256.195.714 динара без ПДВ-а.

Одлуку о доношењу плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


09.02.2017.

На основу члана 22. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), а у складу са Правилником о садржини акта којим се ближе уређује поступак јавне набавке унутар наручиоца ("Службени гласник РС", бр. 83/2015), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године, под бројем 404-17/2017-II, ПРАВИЛНИК O БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ.

Ступањем на снагу овог Правилника престао је да важи Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке број 404-13/2014-II од 12.03.2014. године.

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке преузмите овде


09.02.2017.

На основу члана 21. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15), Председник општине Инђија донео је дана 09.02.2017. године под бројем 404-16/2017-II ИНТЕРНИ ПЛАН за спречавање корупције у јавним набавкама.

Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама број 404-16/2017-II od 09.02.2017. godine преузмите овде


01.03.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-3/2017-II од 27.02.2017. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 01.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


03.03.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-4/2017-II од 03.03.2017. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2017.годину која је дана 03.03.2017. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


10.04.2017.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017. годину преузмите овде.


08.06.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-6/2017-II од 31.05.2017. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 08.06.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


13.07.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-7/2017-II од 07.07.2017. године извршенe су измене и допуне Плана јавних набавки за 2017. годину.

Одлуку о измени и допуни Плана јавних набавки погледајте овде

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


06.09.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-8/2017-II од 05.09.2017. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је дана 06.09.2017. године обајвљена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


24.10.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-9/2017-II од 18.10.2017. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


22.11.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-10/2017-II од 20.11.2017. године извршена је осма измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


21.12.2017.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-3-11/2017-II од 21.12.2017. године извршена је девета измена и допуна Плана јавних набавки за 2017. годину која је објављена и на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2017.годину преузмите овде


2016.

План јавних набавки за 2016.годину преузмите овде >>>


21.03.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-2/2016-II od 14.03.2016. године извршена је прва измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је у складу са Законом о јавним набавкама дана 21.03.2016. године објављена је на Порталу јавних набавки. 

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


19.05.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-3/2016-II од 18.05.2016. године извршена је друга измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 19.05.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


15.06.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-4/2016-II од 10.06.2016. године извршена је трећа измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 14.06.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


21.07.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-5/2016-II од 11.07.2016. године извршена је четврта измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 21.07.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


07.11.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-6/2016-II од 01.11.2016. године извршена је пета измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 07.11.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


01.12.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-7/2016-II од 01.12.2016. године извршена је шеста измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 01.12.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


16.12.2016.

Одлуком Председника општине Инђија број 404-16-8/2016-II од 15.12.2016. године извршена је седма измена и допуна Плана јавних набавки за 2016. годину која је дана 16.12.2016. године објављена на Порталу јавних набавки, у складу са чланом 51. Закона о јавним набавкама

Табеларни приказ Плана јавних набавки за 2016.годину преузмите овде


2015.

11.02.2015

У складу са чланом 51 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Реп. Србије“ бр. 124/12), Председник оптине Инђија је дана 30.01.2015. год. под бројем 404-6/2015-ИИ донео Одлуку о усвајању плана набавки за 2015. год. 

Укупна планирана средства за јавне набавке на које се примењује Закон о јавним набавкама износе 135.088.000 динара и чине га: добра од 61.708.000 динара, услуге од 53.820.000 динара и радови од 19.560.000 динара. 

Укупна планирана средства за јавне набавке на које се не примењује Закон о јавним набавкама износе 68.040.000 динара. 

План јавних набавки за 2015.годину преузмите овде >>>

Усвојену одлуку са планом јавних набавки можете преузети овде >>>