Извештаји
План уклањања објеката

План уклањања објеката можете погледати овде

План уклањања објеката  за 2015. годину, са образложеним одступањем, можете погледати овде

План уклањања објеката  за I КВАРТАЛ 2016. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за II КВАРТАЛ 2016. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за III КВАРТАЛ 2016. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за IV КВАРТАЛ 2016. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за I КВАРТАЛ 2017. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за II КВАРТАЛ 2017. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за III КВАРТАЛ 2017. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за IV КВАРТАЛ 2017. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за I КВАРТАЛ 2018. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за II КВАРТАЛ 2018. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за III КВАРТАЛ 2018. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за IV КВАРТАЛ 2018. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за I КВАРТАЛ 2019. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за II КВАРТАЛ 2019. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за III КВАРТАЛ 2019. године можете погледати овде

План уклањања објеката  за IV КВАРТАЛ 2019. године можете погледати овде

План уклањања објеката за I КВАРТАЛ 2020. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за II КВАРТАЛ 2020. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за III КВАРТАЛ 2020. године можете погледати овде.

План уклањања објеката за IV КВАРТАЛ 2020. године можете погледати овде.Привремени заступници