Службена лица Општинске управе општине Инђија овлашћена:

- Да прибављају податке из службених евиденција других органа који су неопходни за одлучивање у управним поступцима из њихове надлежности

- Да уступају и да достављају податке из службених евиденција којима располажу на захтев других органа ради  спровођења управних поступака из њихове надлежности


Испред Одељења за друштвене делатности:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Мирјана Марчетић

Назив радног места: Послови друштвене бриге о деци и образовања

Имејл адреса: mirjana.marcetic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.127; 063/106-71-99

2. Име и презиме овлашћеног лица: Јованка Миљковић

Назив радног места: Послови борачко инвалидске и социјалне заштите

Имејл адреса: јоvanka.miljkovic@indjija.net

Kонтакт телефон: 022/561-322 лок.126; 063/106-71-99

3. Име и презиме овлашћеног лица: Мирјана Видић

Назив радног места: Послови друштвене бриге о деци и образовање

Имејл адреса: vidic.vidic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.127; 064/868-87-35


Испред Одељења за правне и скупштинске послове:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Славица Ђукановић Марјановић

Назив радног места: Начелник одељења за правне и скупштинске послове

Имејл адреса: slavica.marjanovic@indjija.net

Kонтакт телефон: 022/561-322 лок.48; 063/106-73-88

2. Име и презиме овлашћеног лица: Зорица Ракар

Назив радног места: Самостални саветник за нормативу

Имејл адреса: zorica.rakar@indjija.net

Koнтакт телефон: 022/561-322 лок.48


Испред одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Тијана Дошен 

Назив радног места: Начелница одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине

Имејл адреса: tijana.dosen@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.160

2. Име и презиме овлашћеног лица: Небојша Забрдац

Назив радног места: Послови издавања урбанистичких аката

Имејл адреса: nebojsa.zabrdac@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.261

3. Име и презиме овлашћеног лица: Емилија Петровић

Назив радног места: Послови издавања урбанистичких аката

Имејл адреса: emilija.petrovic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.261

4. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Дукић

Назив радног места: Послови заштите животне средине

Имејл адреса: jelena.dukic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок .260

5. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Растовић

Назив радног места: Послови издавања употребних дозвола

Имејл адреса: јеlena.rastovic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.260

6. Име и презиме овлашћеног лица: Перица Радошевић

Назив радног места: Послови издавања урбанистичких аката

Имејл адреса: perica.radosevic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.163

7. Име и презиме овлашћеног лица: Петар Петровић

Назив радног места: Послови издавања грађевинских дозвола

Имејл адреса: petar.petrovic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.162

8. Име и презиме овлашћеног лица: Драгана Марчета

Назив радног места: Послови урбанистичког планирања

Имејл адреса: dragana.marceta@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.162

9. Име и презиме овлашћеног лица: Љиљана Грујић

Назив радног места: Послови издавања грађевинских дозвола

Имејл адреса: ljilja.grujic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 

10. Име и презиме овлашћеног лица: Вера Винчић

Назив радног места: Послови озакоњења

Имејл адреса: vera.vincic@indjija.net

Kонтакт телефон: 022/561-322 лок. 263

11. Име и презиме овлашћеног лица: Александар Ђорђевић

Назив радног места: Послови издавања грађевинских дозвола

Имејл адреса: aleksandar.djordjevic@indjija.net

Контакт телефон: 022/561-322 лок.263

12. Име и презиме овлашћеног лица: Татјана Петровић

Назив радног места: Послови озакоњења

Имејл адреса: petrovic.tatjana618@gmail.com

Контакт телефон: 022/561-322 лок. 264


Испред Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода:

1. Име и презиме овлашћеног лица: Бранко Деспотовић

Назив радног места: начелник одељења

Имејл адреса: branko.despotovic@indjija.net

Контакт телефон: 022/565-141

2. Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Зрнић

Назив радног места: Инспектор пореске контроле

Имејл адреса: natasa.zrnic@indjija.net

Koнтакт телефон: 022/565-140

3. Име и презиме овлашћеног лица: Марија Ковачевић

Назив радног места: Инспектор пореске контроле

Имејл адреса: marija.kovacevic@indjija.net

Контакт телефон: 022/565-140

4. Име и презиме овлашћеног лица: Наташа Опала

Назив радног места: Инспектор пореске контроле

Имејл адреса: natasa.opala@indjija.net

Контакт телефон: 022/565-140

5. Име и презиме овлашћеног лица: Станислава Добрић

Назив радног места: Послови пореског извршења

Имејл адреса: stanislava.dobric@indjija.net

Kонтакт телефон: 022/565-140

6. Име и презиме овлашћеног лица: Маја Пудерка

Назив радног места: Инспектор наплате

Имејл адреса: maja.puderka@indjija.net

Контакт телефон: 022/565-140

7. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Николић

Назив радног места: Финансијско-материјални послови

Имејл адреса: jelena.nikolic@indjija.net

Контакт телефон: 022/565-140

8. Име и презиме овлашћеног лица: Јелена Гавриловић

Назив радног места: Финансијско-материјални послови

Имејл адреса: jelena.mladjan@indjija.net

Kонтакт телефон:022/565-140