Просторни пла

На 2. седници Скупштине општине Инђија дана 23.06.2008 усвојен је просторни план и прослеђен Министарству за инфраструктуру ради давања сагласности.

Модел намене просторног плана можете погледати овде>>

Модел заштите просторног плана можете погледати овде>>

Модел мреже и инфрасруктуре просторног плана можете погледати овде>>

Prostorni plan opstine indija na web-u

Просторни план општине Инђија на wеб-у