21.10.2020. OPŠTINSKO VEĆE SAZIV 2020 - 2024
20.10.2020. SKUPŠTINA OPŠTINE SAZIV 2020-2024
02.10.2020. OPŠTINSKO VEĆE SAZIV 2020 - 2024
02.09.2020. SKUPŠTINA OPŠTINE SAZIV 2020-2024
12345678910...