Vesti

Novi konkurs za dodelu sredstava udruženjima


Novi konkurs za dodelu sredstava udruženjima
22.05.2018

Na osnovu člana 5. stav 1. Pravilnika o postupku i kriterijumima za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija udruženjima, za realizovanje programa od javnog interesa za opštinu Inđija („Službeni list opštine Inđija“, broj 8/18) i člana 55. stav 1. tačka 12. Statuta opštine Inđija - prečišćen tekst („Službeni list opštine Inđija“, broj 9/13 i 7/18), dana 22. maja 2018. godine,

Predsednik opštine, raspisuje

J A V N I    K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA ZA 2018. GODINU,
UDRUŽENjIMA ZA REALIZOVANjE PROGRAMA OD JAVNOG INTERESA ZA OPŠTINU INĐIJA

NAMENA I IZNOS SREDSTAVA

Javni konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija za 2018. godinu i to za programe i projekte udruženja čije je delovanje vezano za sledeće oblasti od javnog interesa:

1. zdravstvena zaštita,
2. nauka,
3. zaštita životne sredine,
4. zaštita životinja,
5. humanitarni programi i drugi programi u kojima udruženje isključivo i neposredno sledi javne potrebe;
6. sadržaji  iz različitih sfera, koji afirmišu saradnju na  domaćem i međunarodnom nivou, a u svrhu  promovisanja Opštine.

Ceo, potpisan i overen, tekst Javnog konkursa možete pronaći ovde.
Sve neophodne priloge možete pronaći ovde.

PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: