Vesti

Novi rezervoar za kvalitetnije vodosnabdevanje Novog Slankamena


Novi rezervoar za kvalitetnije vodosnabdevanje Novog Slankamena
27.01.2023

U Novom Slankamenu završena je izgradnja rezervoara za vodu koji će doprineti kvalitetnom vodosnabdevanju meštana ovog naselja inđijske opštine.

Armirano-betonski rezervoar je kapaciteta 270 kubnih metara, poseduje adekvatnu pumpnu stanicu i izvršeni su svi elektro-mašinski i hidro radovima. 

Takođe je izgrađeno 6 kilometara vodovodne mreže sa svim pripadajućim hidrantima i distributivnim šahtovima,

Puštanje u rad biće nakon izgradnje stubne trafostanice koje je u toku.

Javno komunalno preduzeće „Vodovod i kanalizacija“ organizovaće anketiranje potrošača, građana i privrede, kako bi bili priključeni na vodovodnu mrežu, a svi potencijalni korisnici dobiće obaveštenja o uslovima za priključenje na novu mrežu u Novom Slankamenu.

PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: