Vesti

Obaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca


Obaveštenje o tretmanu suzbijanja larvi komaraca
27.06.2022

Obaveštavamo vas da će se dana 28.06.2022.godine izvršiti tretman suzbijanja larvi komaraca na teritoriji  opštine Inđije. Vreme početka tretmana 08:00 časova.

Vrsta tretmana: Tretman sa zemlje
Preparat: LARVASTOPZG,PIRIPROXZG–preparat nije opasan za pčele

Doza: 6 kg/ha

 

Lokaliteti: Inđija,Čortanovci,Beška,Krčedin, Jarkovci
Staništa:Priobalje reka, izlivi reka, kanali, jezera i bare
Površina: 90ha

PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: