Вести

Одлука о расписивању избора за чланове СМЗ Љуково


naslovJedneVesti
26.04.2017 | бојана

На основу члана 14. став 1. и члана 18. став 1. Одлуке о Месним заједницама ("Сл. лист општина Срема" , бр. 36/8 и Сл. лист општине Инђија" бр. 12/12, 14/14 и 10/17),

Председник Скупштине општине Инђија, дана 26.04.2017. године донео је

Одлуку

о расписивању избора за чланове Савета Месне заједнице Љуково

Цео текст потписане и оверене одлуке можете прочитати овде.
ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: