Вести

Расписани Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2020. годину


Расписани Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошљавање  и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам за 2020. годину
10.03.2020

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, Национална служба за запошљавање и Покрајински секретаријат за привреду и туризам су расписали јавне позиве, конкурсе и огласе за текућу годину и то:

Национална служба за запошљавање:

1. Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години,

2. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2020. години,
3. Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2020. години,
4. Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација у 2020. години,
5. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години,
6. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години,
7. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2020. години,
8. Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години,
9. Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са средњим нивоом квалификација у 2020. години,
10. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2020. години,
11. Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са средњим нивоом квалификација у 2020. години,
12. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2020. години и
13. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2020. години.

Комплетан текст Јавних позива и конкурса, као и захтеве за исте, можете преузети на: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz.

Покрајински секретаријат за привреду и туризам:

1. Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2020. години,
2. Јавни оглас за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2020. години и
3. Јавни конкурс за финансирање спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2020. години

Комплетан текст Јавних конкурса и огласа, као и захтеве за исте, можете преузети на: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi.

Више информација о новим јавним позивима, конкурсима и огласима Националне службе за запошљавање и Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, сви заинтересовани могу добити у Организационој јединици НСЗ у Инђији, Краља Петра I 78, телефон: 022 561 650.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: