Вести

ПРВИ У СРБИЈИ: Најсавремена метеоролошка станица за већи пољопривредни принос


ПРВИ У СРБИЈИ: Најсавремена метеоролошка станица за већи пољопривредни принос
18.06.2020

Општина Инђија добила је најсавременију метеоролошку станицу која ће омогућити пољопривредницима да добију брзе и тачне податке о микроклиматским условима. Склоп сензора пратиће параметре на тлу и атмосфери а поузданост је већа од 90 процената.

Пољопровредници ће на основу добијених података лакше моћи да планирају и управљају производњом на закупљеном земљишту у државној својини. То треба да доведе до повећање приноса, уз оптималну употребу ђубрива, воде и пестицида.

Функционисање система одвијаће се умрежавањем корисника државног земљишта путем мобилног телефона, на који ће добијати све неопходне информације

Локална самоуправа ће овим софтвером лакше и квалитетније да управља земљиштем кроз аутоматизовано управљање, преглед и обраду свих података, али и да прате промене настале на парцелама, пре свега у циљу чувања квалитета обрадивих површина.

Уговор о реализацији пројекта потписан је у згради Општине Инђија и Инђија је једна од пет локалних самоуправа које прве уводе овакав систем у свом програму.

Ова активност се реализује у оквиру пројекта „Дигитализација општинског управљања земљиштем“ који спроводе НАЛЕД и „Телегруп“, уз подршку Немачке развојне агенције.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: