Вести

Oбавештење угоститељима који пружају угоститељске услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту

naslovJedneVesti
30.09.2020

Законом о угоститељству и правилником  којим се уређује садржина и начин вођења евиденције објеката за смештај прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај врсте: хостел, преноћиште, коначиште, хан, конак, етно кућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампинг стоп и друго, у некатегорисаном угоститељском објекту за смештај наутичког туризма, у некатегорисаном објекту за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба, да ради евидентирања, поднесу пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.


Позивају се угоститељи  да у најкраћем могућем року испуне своју законску обавезу и да се евидентирају код јединице локалне самоуправе.  

Од 1. октобра 2020. године, почетком примене правилника којим се уређује област централног информационог система (еТуриста), угостититељи ће моћи да пријављују домаће и стране туристе, искључиво преко Централног информационог система. Непоступање по напред наведеном угоститељи, сагласно  закону о угоститељству и закону о странцима, чине прекршај, о чему ће бити обавештена туристичка инспекција и МУП-служба за странце. Додатне информације налазе се на сајту https://www.eturista.gov.rs/, или телефонским путем на 022 561 322, локал 127.
ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: