Вести

Оглас о јавном надметању за давање у закуп грађевинског земљишта

naslovJedneVesti
01.10.2020

Предмет огласа: Део парцелe бр. 1013 у укупној површини од 60 м², у К. О. Нови Сланкамен, испред парцеле број 1708 К.О. Нови Сланкамен у улици Цара Душана у насељу Нови Сланкамен.

Графички приказ дела парцеле је саставни део огласа и можете га пронаћи овде.

Део парцеле бр. 1013 К.О. Нови Сланкамен се даје у закуп ради постављања привременог монтажног објекта - бензинске станице за точење нафтних горива и течног нафтног гаса у Улици Цара Душана у насељу Нови Сланкамен – објекта надстрешнице са точионим апаратима, на период до 5 година, рачунајући од дана закључења Уговора о закупу.

Цео текст огласа можете пронаћи овде.

ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: