Вести

Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде и за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Инђија за 2021. годину


Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде и за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Инђија за 2021. годину
08.07.2020

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др.закон) и Правилником о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија,  расписала је Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини и Јавни  позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Инђија за 2021. годину.

Захтеве са потребном документацијом заинтересовани су дужни да доставе Комисији за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Инђија непосредно на писарници општине Инђија или поштом, најкасније до 31.10.2020. године, у циљу утврђивања површине пољопривредног земљишта која се, у складу са Законом, опредељује за поступак  доделе пољопривредног земљишта.

Потребни документи:

-Изјава о сагласности,
-Изјава подносиоца захтева,
-Јавни позив без накнаде,
-Јавни позив ППЗ,
-Захтев за признавање права пречег закупа, инфраструктура,
-Захтев за признавање права пречег закупа, сточарство,
-Захтев право коришћења без накнаде.


Заинтересована правна и физичка лица, захтеве за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде и за признавање права  пречег закупа, као и све додатне информације и стручну подршку у припреми потребне документације, могу добити у Агенцији за економски развој општине Инђија, Цара Душана 1  или на тел. 022 561 322 локал 121.
ПРЕТРАГА ВЕСТИ
Текст:
Датум: