Aktuelne javne rasprave


22.04.2024.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 22.04.2024. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Inđija za 2024. godinu

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Inđija za 2024. godinu možete pogledati ovde.

Nacrt Odluke o izmenama i dopuna Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2024. godinu možete pogledati ovde.

Odlukу o izmenama i dopuna Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2024. godinu možete pogledati ovde.14.12.2023.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 13.12.2023. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija možete pogledati ovde.

Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina na teritoriji opštine Inđija možete pogledati ovde


17.11.2023.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 17.11.2023. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Inđija za 2024. godinu

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Inđija za 2024. godinu možete pogledati ovde.

Nacrt Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2024. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2024. godinu možete pogledati ovde

Odluku o budžetu opštine Inđija za 2024. godinu možete pogledati ovde26.10.2023.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 25.10.2023. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Inđija za 2023. godinu

Tekst Zaključka zajedno sa Nacrtom Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Inđija za 2023. godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Opštine Inđija za 2023- možete pogledati ovde21.07.2023.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 21.07.2023. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Inđija za 2023. godinu

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Inđija za 2023. godinu možete pogledati ovde.26.04.2023.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 26.04.2023. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu plana razvoja opštine Inđija za period 2023-2029. godine.

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, možete pogledati ovde.

Plan razvoja opštine Inđija za period 2023-2029. godine možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenom postupku javne rasprave o Nacrtu Nacrtu plana razvoja opštine Inđija za period 2023-2029. godine možete pogledati ovde


05.12.2022.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 05.12.2022. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o Budžetu opštine Inđija za 2023. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt liste planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata za inplementaciju u nacrt Odluke o budžetu opštine Inđija za 2023.godinu sa projekcijama za 2024. i 2025.godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenom postupku javne rasprave o Nacrtu Odluke o Budžetu opštine Inđija za 2023. godinu možete pogledati ovde


28.06.2022.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj 23.06.2022. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima Opština Inđija za period 2022-2027 godine i Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima Opštine Inđija za period 2022-2027 godine.

Tekst zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave možete pogledati ovde

Strategija bezbednosti saobraćaja na putevima Opština Inđija za period 2022-2027 možete pogledati ovde.

Akcioni plan bezbednosti saobraćaja na putevima Opština Inđija za period 2022-2027 možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Strategije bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Inđija za period 2022-2027. godine i Akcionog plana bezbednosti saobraćaja na putevima opštine Inđija za period 2022-2027. godine pogledajte ovde.


28.06.2022.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj 23.06.2022. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Programa kapitalnih investicija opštine Inđija za period 2022-2027 godine.

Tekst zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave možete pogledati ovde

Program kapitalnih investicija opštine Inđija za period 2022-2027 godine možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Programa kapitalnih investicija opštine Inđija za period 2022-2027. godine možete pogledati ovde.28.06.2022.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj 23.06.2022. godine, donelo Zaključak o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija i sprovođenju javnih rasprava o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija.

Tekst zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave kao i nacrt Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Statuta opštine Inđija pogledajte ovde.


23.11.2021.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 23.11.2021. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o Budžetu opštine Inđija za 2022. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata.

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt liste planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata za inplementaciju u nacrt Odluke o budžetu opštine Inđija za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024.godinu možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o Budžetu opštine Inđija za 2022. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata možete preuzeti ovde.


17.11.2021.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 16.11.2021. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama.

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama možete pogledati ovde.

10.12.2021.

Na osnovu člana 12. Odluke o načinu i postupku organizovanje javne rasprave („Službeni list opštine Inđija“, broj 15/19), o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, sačinjen je Izveštaj, broj: službeno/2021 od dana 08.12.2021. godine.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama možete preuzeti ovde.


04.11.2021.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 4.11.2021. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete pogledati ovde.

29.11.2021.

Na osnovu člana 12. Odluke o načinu i postupku organizovanje javne rasprave („Službeni list opštine Inđija“, broj 15/19), o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, sačinjen je Izveštaj, broj: službeno/2021 od dana 29.11.2021. godine.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete preuzeti ovde.


04.12.2020.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 4.12.2020. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o Budžetu opštine Inđija za 2021. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt Odluke o Budžetu opštine Inđija za 2021. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata možete pogledati ovde.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o Budžetu opštine Inđija za 2021. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata možete preuzeti ovde.