Aktuelne javne rasprave


23.11.2021.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 23.11.2021. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o Budžetu opštine Inđija za 2022. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata.

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt liste planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata za inplementaciju u nacrt Odluke o budžetu opštine Inđija za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024.godinu možete pogledati ovde.


17.11.2021.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 16.11.2021. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama.

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama možete pogledati ovde.

10.12.2021.

Na osnovu člana 12. Odluke o načinu i postupku organizovanje javne rasprave („Službeni list opštine Inđija“, broj 15/19), o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama, sačinjen je Izveštaj, broj: službeno/2021 od dana 08.12.2021. godine.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim administrativnim taksama možete preuzeti ovde.


04.11.2021.

Opštinsko veće opštine Inđija je na sednici održanoj dana 4.11.2021. godine, donelo Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama.

Tekst Zaključka zajedno sa Programom sprovođenja javne rasprave, kao i Nacrt Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete pogledati ovde.

29.11.2021.

Na osnovu člana 12. Odluke o načinu i postupku organizovanje javne rasprave („Službeni list opštine Inđija“, broj 15/19), o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama, sačinjen je Izveštaj, broj: službeno/2021 od dana 29.11.2021. godine.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmeni Odluke o lokalnim komunalnim taksama možete preuzeti ovde.