Aktuelne javne rasprave

Zaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o budžetu opštine Inđija za 2021. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata možete pogledati OVDEZaključak o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, određivanju zona i utvrđivanju koeficijenata za svaku zonu na teritoriji opštine Inđija i Zaključak povodom inicirane ispravke tehničke greške u Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, određivanju zona i utvrđivanju koeficijenata za svaku zonu na teritoriji opštine Inđija možete pogledati OVDEIzveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke budžetu opštine Inđija za 2021. godinu u delu planiranja kapitalnih i drugih investicionih projekata možete pogledati OVDEIzveštaj o sprovedenoj Javnoj raspravi o Nacrtu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju visine stope poreza na imovinu, određivanju zona i utvrđivanju koeficijenata za svaku zonu na teritoriji opštine Inđija možete pogledati OVDE