Ako tražite mesto za vaš novi posao odlučite se za Inđiju – jer tako ćete se naći u samom srcu tržišta od tri miliona ljudi, na pola sata od Beograda i Novog Sada, u gradu tradicionalno poznate zanatske i industrijske stručnosti i dobrih radnih navika, na širokom prostoru centralnog Srema, u kraju koji spaja Podunavlje i Posavlje, na nezaobilaznim železničkim i drumskim komunikacijama evropskog koridora 10, pokraj međunarodnog aerodroma „Nikola Tesla“, u opštini efikasne i moderne administarcije i razvijene infrastrukture. Ovde Vas niko neće pitati šta možete učiniti za Inđiju, već šta Inđija može učiniti za Vas!

 

Mi ne oklevamo u odlukama i spremni smo da Vam izađemo u susret, da Vam pomognemo, da za Vas intervenišemo kod najviših državnih vlasti, da Vam obezbedimo savete najkompetentnijih ljudi iz najuglednijih srpskih privrednih, naučnih i univerzitetskih institucija. Administracija Inđije biće na Vašoj strani stola u pregovorima sa bankama, dobavljačima i distributerima, domaćim i međunarodnim finansijerima, potencijalnim partnerima i potrošačima. Podršku Vašem poslu smatramo za našu obavezu.

Na najboljem smo mestu!

Opština Inđija se nalazi u Sremu, na južnim obroncima Fruške gore. Smeštena na pola puta između Beograda i Novog Sada, na mestu gde se ukrštaju značajni evropski koridori – autoput E-75 i reka Dunav, pa je njen turističko-geografski položaj veoma povoljan. Broj stanovnika prema popisu od 2011. godine iznosi oko 50.000.

Najuspešniji smo!

Opština Inđija je jedna od najrazvijenijih opština Srbije. Dominantne privredne grane su poljoprivreda, industrija, mala privreda, trgovina i turizam. Inđija je takođe jedan od najuspešnijih gradova u Srbiji po pitanju privlačenja investicija.

Imamo najopremljenije industrijske zone!

Činjenica da Inđija poseduje dve potpuno funkcionalne, komunalno opremljene radne zone, koje pri tom imaju izuzetan geografsko-saobraćajni položaj - blizina Beograda 42 km, Novog Sada 35 km, aerodroma 35 km, glavnih saobraćajnih pravaca u zemlji, Koridor 10, auto-put E-75: Beograd-Novi Sad, auto-put E-70: Beograd-Zagreb, magistralni put M22/1, regionalni put R109: Ruma-Stari Slankamen, železničkih pruga Beograd–Inđija-Novi Sad-Subotica-Budimpešta i Beograd–Inđija–Zagreb-Ljubljana, blizina reke Dunav, postavlja Inđiju u sam vrh ponude u Srbiji u smislu potencijala i atraktivnosti za investiranje.

Osnovni nosioci razvoja privrede naselja Inđija, uz poljoprivredu su industrija i mala privreda. U cilju obezbeđenja prostora za razvoj industrije i male privrede Generalnim urbanističkim planom naselja Inđija rezervisane su dve urbanističke celine – zone u severoistočnom i jugoistočnom delu Inđije.  Formiranje radnih zona omogućilo je izgradnju novih kapaciteta kao i mogućnost trajnog dislociranja svih proizvodnih kapaciteta iz centralnog i stambenog dela naselja što se pre svega odražava na kvalitet životne sredine u naselju, kao i na kvalitet uslova rada i proizvodnje.

Najveće domaće i svetske kompanije izabrale su Inđiju!

Henkel, Thyssenkroupp, Grundfos, Terraproduction, Metal Cinkara, Energozelena, IGB Automotive, Embassy Group, Fashion Park Outlet centar, Izoterm Plama, Gombit, Tehnoeksport, Martini gradnja, Farmina pet foods, Invej, Tradeunique, Gas-teh, i mnoge druge.

Kada se uzme u obzir da je u inđijsku opštinu uloženo oko pola milijarde evra direktnih investicija, dobija se najveći procenat direktnih investicija po glavi stanovnika, čime je Inđija na državnom nivou stekla status najbolje opštine u Srbiji.

Ključ uspeha!

 Unapređenje uslova za efikasnu realizaciju projekata:

 1.  Efikasnost opštinske administracije, pojednostavljene administrativne procedure: dokumenta se dobijaju u roku od nekoliko minuta, poslovne dozvole izdaju se istog dana, a građevinske u roku od 60 do 90 dana što inđijsku administraciju čini najefikasnijom u Srbiji,
 2. dugoročno plansko uređenje prostora namenjenog za realizaciju investicionih projekata (urbanistički planovi – generalni i detaljni),
 3. potpuna izgradnja savremene infrastrukture,
 4. stalno podizanje nivoa efikasnosti lokalne administracije u  procesu implementacije projekata,
 5. izbalansirane mere podsticaja investitorima u skladu sa planovima razvoja lokalne zajednice,
 6. potrebe investitora i planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u skladu sa najvišim svetskim standardima.

Najznačajniji oblici subvencija i podsticaja za investitore su:

 1. subvencije za novo zapošljavanje nezaposlenih lica,
 2. odloženo plaćanje troškova kupovine ili zakupa lokacije i infrastrukture na lokaciji investitora,
 3. popusti (bonusi) za avansno plaćanje kupovine ili zakupa lokacije i troškova infrastrukture na lokaciji investitora,
 4. oslobađanje od obaveza plaćanja poreza i doprinosa investitora, po osnovu povećanja broja zaposlenih i investicionih ulaganja u razvoj i povećanje proizvodnje (poreski kredit u visini novih ulaganja),
 5. subvencije troškova kamate na dugoročne investicione kredite investitora namenjenih daljem razvoju,
 6. besplatne konsultantske i savetodavne usluge investitorima u procesu implementacije projekta od strane opštinske Agencije za lokalni ekonomski razvoj

Brza i efikasna administracija!

Primenom IT tehnologija u radu lokalne zajednice, posebno uvođenjem geografskog informacionog sistema (GIS), potencijalnim investitorima je omogućeno da „online“ komunikacijom dobiju sve neophodne informacije o uslovima realizacije bilo kog projekta.

 Transparentnost i javnost u radu lokalne administracije, kao način merenja performansi lokalne samouprave od strane građana ostvarena je implementacijom kroz „online“ SISTEM 48, kojim se omogućava dnevno uključivanje svih građana u rešavanju ključnih pitanja od značaja za funkcionisanje lokalne zajednice i maksimalno podiže efikasnost nadležnih organa, javnih preduzeća i ustanova da u roku od 48 sati reše ukazani problem ili javno utvrde rok za rešavanje istog.  Ovim projektom se ostvaruje aktivna komunikacija i uključivanje svih građana u projekat unapređenja lokalne zajednice u svim oblastima života i rada u cilju stalnog poboljšanja životnog i poslovnog okruženja kao ključnog faktora u privlačenju novih investicija.

Inđija – grad kulture i sporta!

Sam grad Inđija, kao centar jedne od najnaprednijih opština u Srbiji, zahvaljujući svom ubrzanom razvoju, prerastao je u modernu urbanu sredinu. To je grad bogatog kulturnog života, u kome se tokom cele godine organizuju brojna kulturna dešavanja, sa akcentom na muzičke festivale. Inđija je grad sporta, grad koji neguje sportski duh – organizator velikih sportskih dešavanja (Univerzijada 2009, Svetsko prvenstvo u fudbalu (U-17) i sl).

Priznati smo u svetu!

Početkom 2008. godine magazin „Fajnenšel tajmz (Financial Times)“ dodelio je nagradu opštini Inđija i svrstao je na listu 25 najboljih evropskih destinacija za strana ulaganja. Na konkursu „Evropski gradovi i regioni budućnosti“ koj raspisuje isti magazin opština Inđija je početkom marta 2012. proglašena drugom najboljom destinacijom u Evropi kada je u pitanju efektivnost troškova ulaganja.

MI NE PROMOVIŠEMO SEBE. NAŠI INVESTITORI SU NAŠI NAJBOLJI PROMOTERI!