indjija.rs

Paderno Dunjano (Paderno Dugnano) je grad u provinciji Milano u Lombardiji. Posle ujedninjenja Italije, 1861. godine, usledila je unutrašnja podela zemlje. Dekretom od 17. marta 1869. godine, komune Paderno, Dunjano, Insirano, Kasina Amata i Palacolo Milaneze su spojene u novu komunu nazvanu Paderno Milaneze.

Dekretom od 1. februara 1886. ime komne je formalno promenjeno u sadašnje ime Paderno Dunjano.   

Počasnu titulu grada, Paderno je dobio predsedničkim dekretom 25. Septembra 1989.

Veb: http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it/

indjija.rs

Al-Salt (Arapski: السلط‎ Al-Salt) je drevni poljoprivredni grad i administrativni centar u zapadno-centralnom Jordanu. Nalazi se na starom glavnom autoputu od Amana do Jerusalima. Smešten je na Balga visoravni, oko 790 - 1100 metara nadmorske visine, blizu doline reke Jordan. Velika opština Salt ima oko 97 000 stanovnika (2006.), 70% Muslimana i 30 % Hrišćana.

Veb: Al-Salt

indjija.rs

Đevđelija (mk. Гевгелија) je grad u Republici Makedoniji, u jugoistočnom delu države. Đevđelija je sedište istoimene opštine Đevđelija. Područje Đevđelije je bilo naseljeno još od praistorije. Međutim, današnji grad je relativno mlado. Sve do kraja 19. veka Đevđelija je bila selo naseljeno makedonskim življem.

Značajnu prekretnicu u razvoju naselja predstavlja gradnja železničke pruge Skoplje - Solun 1873. godine kada Đevđelija postaje značajno saobraćajno čvorište. Đevđelija se 1912. godine  sa okolinom pripaja Kraljevini Srbiji, kasnije Jugoslaviji. Od 1991. godine grad je u sastavu Republike Makedonije.

Veb: http://gevgelija.gov.mk/mkd/

indjija.rs

Ohrid je grad u Republici Makedoniji, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera i središte Ohridske arhiepiskopije. Ohridska opština se sastoji od grada Ohrida i još 28 sela koji zajedno imaju oko 55.000 stanovnika. Leži u dnu Ohridskog Polja, na osamljenoj vapnenačkoj hridi (792 m), koja rtasto zalazi i visoko se diže iznad Ohridskog jezera (695 m). Po takvom položaju na hridi (na makedonskom umesto „brdo“ se kaže „rid“, tako „u brdu“=„vo rid“,„o brdo“=„o rid“,) došlo je slovensko ime Ohrid. Od 1980. godine su Ohrid i Ohridsko jezero na spisku svetskih baština UNESKO-a.

Veb: http://www.ohrid.gov.mk/

indjija.rs

Opština Jablanica sa svojih 301 km² površine  i 11.701 stanovnika spada u red manjih opština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Gustina naseljenosti iznosi 38,87 km2. Smeštena je u kotlini reke Neretve, između planina Prenja i Čvrsnice, koje svojom prelepom dolinom otvaraju litičasti kanjon dug više od 30 kilometara. Sam grad je smešten na nekoliko terasa na nadmorskoj visini od 202 metra.Kulturno-istorijski spomenici: nekropole srednjovekovnih stećaka (683 stećka na 42 lokaliteta) od kojih su tri (na Dugom polju i Ponoru na Risovcu) proglašene nacionalnim spomenicima kulture u BiH, gomile i ostaci grada Hercega Stjepana. Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“ sa spomen kompleksom nije izgubio ništa od svoje atraktivnosti i znatiželje turista. Sajt opštine