Obrazovne institucije


indjija.rs

SREDNJA ŠKOLA DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ, Inđija

Adresa: Inđija, Trg Slobode 2a

Telefon: 022/551-854 ; 022/552-373

Web: http://www.natosevicin.edu.rs/

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

GIMNAZIJA Inđija

Adresa: Inđija, Trg Slobode 1

Telefon: 022 / 555 - 095

Web: www.gimnazijain.edu.rs

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

TEHNIČKA ŠKOLA MIHAJLO PUPIN Inđija

Adresa: Inđija, Cara Dušana 2

Telefon: 022/561-661 ; 022/561-404

Web: www.mihajlopupin.edu.rs

e-pošta: m-pupin@indjija.net

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OŠ DUŠAN JERKOVIĆ, Inđija

Adresa: Inđija, Dušana Jerkovića 1

Telefon: 022/561-420 ; 022/561-704

Web: www.dusanjerkovicindjija.edu.rs/

e-pošta: osdusanjerkovic@indjija.net

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OŠ JOVAN POPOVIĆ, Inđija

Adresa: Inđija, Kralja Petra I bb

Telefon: 022/561-330

e-pošta:  osjovanpopovicindjija@gmail.com

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OŠ PETAR KOČIĆ, Inđija

Adresa: Inđija, Cara Dušana 9

Telefon: 022 / 561 - 540

e-pošta: ospetarkocic@indjija.net

Web: http://www.ospetarkocic.rs/

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OŠ BRANKO RADIČEVIĆ, Maradik

Adresa: Maradik, Karađorđeva 6

Telefon: 022 / 506 - 603

e-pošta: sm.skolamaradik@neobee.net

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OŠ DR ĐORĐE NATOŠEVIĆ, Novi Slankamen

Adresa: Novi Slankamen, Vuka Karadžića 1

Telefon: 022 / 591 - 422

e-pošta: djnatosevic@gmail.com

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OŠ RUŽA ĐURĐEVIĆ CRNA, Čortanovci

Adresa: Čortanovci, Veljka Vlahovića 1

Telefon: 022 / 580 - 009

email: sm.rdjcrna@neobee.net

 

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OŠ SLOBODAN BAJIĆ PAJA, Novi Karlovci

Adresa: Novi Karlovci, Glavna 31

Telefon: 022 / 584 - 014

email: sbajicpaja@ptt.rs

 

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GRULOVIĆ, Beška

Adresa: Beška, Karađorđeva 2

Telefon: 022/570-115 ; 022/572-115

Web: www.beska.edu.rs

e-pošta: bracagrulovic@gmail.com

Za više informacija o školi 

 


indjija.rs

OŠ 22. jul, Krčedin

Adresa: Krčedin, Nade Janošević 4

Telefon: 022/2500-307

email: skolakrcedin@yahoo.com

 

Za više informacija o školi 

indjija.rs

Predškolske ustanove

 

P.J. "SUNCE"

Adresa: Inđija, Dušana Jerkovića 17a

Telefon:  022/560-614; 555-560; 555-561

 

P.J. "NEVEN"

Adresa:  Inđija, Omladinska bb

Telefon: 022/552-619

 

P.J. "SUNCOKRET"

Adresa:  Novi Karlovci, Srednja 8

Telefon: 022/584-913

 

P.J. "MASLAČAK"

 Adresa: Beška, Trg Srpskih Junaka 2

Telefon: 022/570-387

 

P.J. "CVRČAK"

Adresa: Krčedin, Cara Dušana 1

Telefon: 022/500-010

 

P.J. "PČELICA"

Adresa: Novi Slankamen, Karađorđeva 1

Telefon: 022/591-152

 

P.J. "BAMBI"

Adresa: Maradik, Karađorđeva 6

Telefon: 022/506-561

 

P.J. pri OŠ "DUŠAN JERKOVIĆ"

Adresa: Inđija, Dušana Jerkovića 1

 

P.J. pri OŠ "DUŠAN JERKOVIĆ"

Adresa:  Jarkovci, Ivana Milutinovića 102

 

P.J. pri OŠ "JOVAN POPOVIĆ"

Adresa: Inđija, Kralja Petra I bb

 

P.J. pri OŠ "PETAR KOČIĆ"

Adresa: Inđija, Cara Dušana 9

 

P.J. pri OŠ "PETAR KOČIĆ"

Adresa:  Ljukovo, 1.Novembra 73

 

P.J. pri OŠ "Dr ĐORĐE NATOŠEVIĆ"

Adresa: Stari Slankamen, Borivoja Gnjatića bb

 

P.J. pri OŠ "RUŽA ĐURĐEVIĆ - CRNA"

Adresa:  Čortanovci, Veljka Vlahovića 1

 

P.J. pri OŠ "22 JUL"

Adresa: Slankamenački Vinogradi, Janka Čmelnika 8