indjija.rs

Stari Slankamen

Stari Slankamen nalazi se na tromeđi Srema, Bačke i Banata, na mestu gde se Tisa uliva u Dunav i gde je, prema legendi, sahranjen Atila Hunski. Smešten je na atraktivnoj istorijskoj i geološkoj lokaciji, na nadmorskoj visini od 80 m, samo 15 km udaljen od Inđije i 55 km od Beograda.

Prvi istorijski podaci govore da je ovo naselje bilo naseljeno još u antičko vreme. Burnu istoriju ovog područja tokom vekova su ispisali Skordisci, Rimljani, Huni, Ostrogoti, Gepidi, Vizantinci, Avari, Bugari, Turci i na kraju Srbi. Posebno mesto u istoriji Starog Slankamenu ima Slankamenačka bitka, 16. avgusta 1691, kojom je okončan Veliki tursko-austrijski rat. U toj bici učestvovao je veliki broj Srba, pa se danas na toj lokaciji nalazi monumentalni spomenik na kojem su ispisani stihovi Jove Jovanovića Zmaja na nemačkom jeziku - I hvala i slava junacima hrlim, padom uzdignutim, smrću neumrlim.

Na arheološkom lokalitetu Gradina pronađeni su ostaci koji govore da je ovo mesto korišćeno od praistorijske epohe do kasnog srednjeg veka. Najranije rimsko utvrđenje Acumincum razvilo se na arealu samog keltskog Opiduma. Istovremeno sa razvojem Acumincuma kao utvrđenja, u podnožju se razvio civilni deo naselja o čemu svedoče ostaci građevina i pokretni arheološki nalazi na širem području sela. Na temeljima rimskog Acumincuma u srednjem veku izgrađena je tvrđava. Kao utvrđenje istorijski izvori je pominju još 1072. godine kao „Castrum Zelenkamen“. Početkom XV veka bila je u posedu srpskih despota iz porodice Branković, dok je Turci zauzimaju 1521. godine. Ostaci tvrđave danas se mogu videti na ulazu u selo i na bregu severno od njega.

Polovinom XVIII veka Slankamen je sa pravoslavnim stanovništvom bio deo Vojne krajine, gde je ostao do njenog ukidanja 1881. godine. Slankamen je 1918. pripao Kraljevini SHS, a 1929. Dunavskoj banovini. U II svetskom ratu držala ga je NDH.

Stari Slankamen, osim istorijskih, ima i brojne turističke vrednosti - lesne naslage jedinstvene u Evropi, lekovitu mineralnu vodu, reku bogatu ribom, prelepu obalu, peščane ade i plaže. Izvor lekovite mineralne vode „Slanača“ jedan od retkih izvora slane vode u Vojvodini. Ova voda ima temepraturu od 18,4°C i sadrži lekovite komponente (natrijum-hlorid, jod, magnezijum, kalcijum, stroncijum i barijum). Korišćena je još u vreme Turaka i veoma rano poslužila za formiranje banjskog lečilišta, ali se danas ne koristi.

Uz Stari Slankamen, na obali Dunava smešten je Zagrad, nekadašnje ribarsko selo koje govori o tradiciji ribolova i dobrim ribolovnim terenima koji ovde postoje.

Sve značajnije kulturno-istorijske i prirodne znamenitosti Starog Slankamena mogu se upoznati šetnjom markiranim stazama koje vode kroz naselje i okolinu.

Lečilište u Starom Slankamenu je postojalo još u tursko doba. Banja je najstarija u Vojvodini, izgrađena 1906. godine. Savremeni razvoj je počeo 1964. godine, kada je izgrađena nova bolnička zgrada. Specijalna bolnica „Dr Borivoje Gnjatić“ uz modernu tehnologiju i osposobljeno ljudstvo spada u red vrhunskih ustanova za posttraumatska stanja i neurološka oboljenja.

U Starom Slankamenu se održava nekoliko značajnih manifestacija: Zlatni kotlić na keju i u staroj marini u maju i julu i Doček dunavske regate u avgustu.

Poznate ličnosti Starog Slankamena su srpski arhiepiskop sveti Arsenije I Sremac, sremski vojvoda iz XVI veka Radoslav Čelnik, pedagog i pisac Đorđe Natošević i književnik Franja petrinović. 

Stari SlankamenStari SlankamenStari SlankamenStari SlankamenStari SlankamenStari SlankamenStari SlankamenStari SlankamenStari Slankamen