Javna preduzeća i ustanove


indjija.rs

Javno Preduzeće "Ingas"

Adresa: Blok 63 Objekat 14/2 22320 Inđija

Telefon: 022 560 862

E-pošta: ingas@verat.net

Sajt: www.ingas.rs

 


indjija.rs

Javno komunalno preduzeće "Komunalac" Inđija

Adresa: Ul. Vojvode Stepe 20/III

Telefon: 022 561 002; 022 561 281; 022 552 325

Fax: 022 561 343

E-pošta:  komunalac@indjija.rs
                office@komunalacin.rs

Sajt: http://komunalacin.rs/

 


indjija.rs

Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija"

Adresa: Vojvode Stepe 48, 22320 Inđija

Telefon / Fax: 022 560 842

E-pošta: vik@indjija.rs

Sajt: www.vodovodindjija.co.rs

 


indjija.rs

Javno preduzeće za upravljanje putevima i parkiralištima "Inđija PUT"

Adresa: Inđija, Vojvode Stepe 11/3

Telefon: 022 215 00 15 centrala

E-pošta: jpgz@indjija.rs

Sajt: www.indjijaput.net

 


indjija.rs

Javno preduzeće za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „INGRIN“ Inđija

Adresa: Inđija, Cara Dušana br. 1

Telefon: 022 565 867

Faks: 022 561 311

E-pošta: ingrin@indjija.rs

Sajt: www.ingrin.rs

 


indjija.rs

Turistička organizacija opštine Inđija

Adresa: Cara Dušana 1, 22320 Inđija

Telefon / Fax: 022 510 970

E-pošta: turizam@indjija.rs

Sajt: www.indjijatravel.rs

Direktor: Uroš Trifunović

E-pošta: office@indjijatravel.rs

 


indjija.rs

Agencija za IT, GIS i Komunikacije Opštine Inđija

Adresa: Cara Dušana 1, Inđija

Telefon / Fax: 022 560 002

E-pošta: iti@indjija.rs

Sajt: www.iti.indjija.rs

 


indjija.rs

Agencija za ekonomski razvoj opštine Inđija

Adresa: Vojvode Stepe 48, Inđija

Telefon / Fax: 069 18 55 456

V.D. direktora Dragan Surla

E-mail: privreda@indjija.rs

 


indjija.rs

Agencija za ruralni razvoj opštine Inđija

Adresa: Vojvode Stepe 48, Inđija

Tel/Fax: 022 556 060

E-mail: arri@indjija.rs

Web: www.arri.rs

 


indjija.rs

Centar za socijalni rad "DUNAV"

Adresa: Vojvode Stepe 42, Inđija

Telefon / Fax: 022 560 526; 022 560 303

E-pošta: csrdunav@indjija.netcsrdunav@neobee.net

Sajt: www.csrdunav.org.rs