13.01.2021.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја затеченог стања на животну средину за Пројекат – постојећи пословни објекат за прераду меса у поступку озакоњења погледајте ОВДЕ30.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за пројекат базне станице мобилне телефоније „SM- Novi Slankamen” – SM60 SMU60 SM60C401 SMO60 погледајте ОВДЕ


30.12.2020.


ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за Пројекат базне станице мобилне телефоније  „ Маradik” – SM58 SMU58 SMO58 на животну средину погледајте ОВДЕ


30.12.2020.

ОБАВЕШТЕЊЕ

О донетом решењу да није потребна процена утицаја пројекта на животну средину за Пројекат изградње пословно-производног објекта – столарско занатска радионица погледајте ОВДЕ30.12.2020.


ОБАВЕШТЕЊЕ 

да је поднет захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње станице за снабдевање моторних возила горивом са пратећим садржајем погледајте ОВДЕ

Студију о процени утицаја на животну средину се може погледати ОВДЕ24.12.2020

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања  на животну средину за постојећи пословни објекат за прераду меса у поступку озакоњења погледајте ОВДЕ 

24.12.2020.


ОБАВЕШТЕЊЕ

о донетом решењу да је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину за пројекат промене намене постојећег дистрибутивног центра у погон за формулисање водотопивих и фолијарних средстава за исхрану биља  погледајте ОВДЕ

16.12.2020


ОБАВЕШТЕЊЕ о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја  на животну средину базне станице мобилне телефоније „ Маradik” – SM58 SMU58 SMO58  погледајте ОВДЕ12345678910...>>