Organizacija OU

U Opštinskoj upravi osnovne organizacione jedinice su:

1. Odeljenje za opštu upravu;

2. Odeljenje za urbanizam i komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine;

3. Odeljenje za društvene delatnosti;

4. Odeljenje za finansije;

5. Odeljenje za privredu i investicije;

6. Odeljenje za inspekcijske poslove;

7. Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda;

8. Odeljenje za pravne i skupštinske poslove;

9. Kabinet predsednika;

Načelnik Opštinske uprave je diplomirani pravnik Aleksandar Banić

Kontakt: tel 022/561-322

Zamenik načelnika Opštinske uprave je diplomirani pravnik Olivera Petrušić

Kontakt: tel 022/561-322Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Inđija za 2021. godinu pogledajte

OVDE