Organizacija OU

U Opštinskoj upravi osnovne organizacione jedinice su:

1. Odeljenje za opštu upravu;

2. Odeljenje za urbanizam i komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine;

3. Odeljenje za društvene delatnosti;

4. Odeljenje za finansije;

5. Odeljenje za privredu i investicije;

6. Odeljenje za inspekcijske poslove;

7. Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda;

8. Odeljenje za pravne i skupštinske poslove;

9. Kabinet predsednika;

Načelnik Opštinske uprave je diplomirani pravnik Aleksandar Banić

Kontakt: tel 022/561-322

Zamenik načelnika Opštinske uprave je diplomirani pravnik Branislav Mazinjanin

Kontakt: tel 022/561-322


14.02.2024.

Izveštaj o radu Opštinske uprave opštine Inđija za 2023. godinu pogledajte OVDE

Zaključak SO - izveštaj o radu OU za 2023. pogledajte OVDE


Ovlašćena službena lica da vrše uvid, pribavljaju podatke iz službenih evidencija drugih organa koji su neophodni za odlučivanje u upravnim postupcima iz njihove nadležnosti, kao i da obrađuju, ustupaju i dostavljaju podatke iz službenih evidencija kojima raspolažu na zahtev drugih organa radi sprovođenja upravnih postupaka iz njihove nadležnosti , su

 

           

1.1 Iz Odeljenje za finansije:

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Danijela Matić
           Naziv radnog mesta: Načelnik Odelјenja za finansije

2.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Gorana Jovičić
           Naziv radnog mesta: Poslovi budžeta

3.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Ivana Krstić
           Naziv radnog mesta: Poslovi trezora

4.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljubica Galčić
           Naziv radnog mesta: Poslovi trezora

5.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Maja Šakić
           Naziv radnog mesta:Poslovi budžeta

6.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Božović
           Naziv radnog mesta: Poslovi izvršenja trezora

 

1.2 Iz Odeljenje za privredu i investicije

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragan Ibročić
           Naziv radnog mesta: Načelnik Оdelјenja za privredu i investicije

2.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Nadežda Marinković
           Naziv radnog mesta: Poslovi investicija

3.        Ime i prezime ovlašćenog lica:Marija Bukvić
           Naziv radnog mesta: Poslovi saobraćaja i poljoprivrede

 

1.3 Iz Odeljenja za društvene delatnosti:

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Mirjana Marčetić
           Naziv radnog mesta: poslovi društvene brige o deci i obrazovanja

2.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Mirjana Vidić;
           Naziv radnog mesta: administrativno tehnički poslovi u oblasti obrazovanja i društvene brige o deci

3.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Ivana Babin;
           Naziv radnog mesta: Načelnik Odeljenja za društvene delatnosti

4.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Manuela Simić
           Naziv radnog mesta: Poslovi kulture informisanja i sporta

5.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Branislava Lazarević
           Naziv radnog mesta: Finansijsko – knjigovodstveni poslovi iz oblasti boračko invalidske zaštite

 

1.4 Iz Odeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda:

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Branko Despotović
           Naziv radnog mesta: Načelnik Odeljenja za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda

2.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Nataša Zrnić
           Naziv radnog mesta:Inspektor poreske kontrole

3.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Nataša Opala
           Naziv radnog mesta: Inspektor poreske kontrole

4.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Maja Puderka
           Naziv radnog mesta: Poreski inspektor naplate

5.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Marija Kovačević
           Naziv radnog mesta: Inspektor poreske kontrole

6.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Gavrilović
           Naziv radnog mesta: Inspektor poreske kontrole

7.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Stanislava Dobrić
           Naziv radnog mesta: Poslovi poreskog izvršenja

8.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Jovana Šerbedžija Mrkela
           Naziv radnog mesta: Finansijsko materijalni poslovi

9.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Vesna Popović
           Naziv radnog mesta: Poreski inspektor naplate

10.       Ime i prezime ovlašćenog lica: Nataša Ovuka
           Naziv radnog mesta: Finansijsko – materijalni poslovi

11.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Katarina Vudragović
           Naziv radnog mesta: Poreski inspektor naplate

 

1.5 Iz Odeljenja za urbanizami komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine:

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Tijana Došen
           Naziv radnog mesta: Načelnik Odeljenja za urbanizam ,komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine

2.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Petar Petrović
           Naziv radnog mesta: Poslovi izdavanja građevinskih dozvola

3.        Ime i prezime ovlašćenog lica:
           Naziv radnog mesta: Poslovi izdavanja urbanističkih akata

4.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Emilija Petrović
           Naziv radnog mesta: Poslovi izdavanja urbanističkih akata

5.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Rastović
           Naziv radnog mesta: Poslovi izdavanja upotrebnih dozvola

6.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Jelena Dukić
           Naziv radnog mesta: Poslovi zaštite životne sredine

7.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljiljana Grujić
           Naziv radnog mesta: Poslovi izdavanja građevinske dozvole

8.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Anćelić
           Naziv radnog mesta: Poslovi urbanističkog planiranja

9.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Vera Vinčić
           Naziv radnog mesta: Poslovii ozakonjenja

10.       Ime i prezime ovlašćenog lica: Aleksandar Đorđević
           Naziv radnog mesta: Poslovi izdavanja građevinske dozvole

1.6 Iz Odeljenja za inspekcijske poslove :

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Vasilije Meljnik
           Naziv radnog mesta: Inspektor za drumski saobraćaj

2.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Marina Pilipović
           Naziv radnog mesta: Građevinski inspektor

3.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Slobodan Milnović
           Naziv radnog mesta: Komunalni inspektor

4.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Nataša Krtinić
           Naziv radnog mesta: Građevinski inspektor

5.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Olivera Močević
           Naziv radnog mesta: Prosvetni inspektor

 

1.7 Iz Odeljenja za opštu upravu

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Svetlana Kapor
           Naziv radnog mesta: Poslovi vođenja biračkih spiskova i ličnih stanja građana, poslovi bezbednosti i zdravlja na radu

2.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Ljiljana Vukadinović
           Naziv radnog mesta: Matičar za matično područje Inđija

3.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Danijela Vejin
           Naziv radnog mesta: Zamenik matičara za matično područje Inđija

4.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Ibročić
           Naziv radnog mesta: Zamenik matičara za matično područje Inđija

5.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Stojšić Biljana
           Naziv radnog mesta: Poslovi šefa Mesne kancelarije i Matičar za matično područje Beška

6.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Aleksandra Kovačević
           Naziv radnog mesta: Poslovi šefa Mesne kancelarije i Matičar za matično područje Novi Slankamen

8.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Paja Đarmocki
           Naziv radnog mesta: Zamenik matičara za matično područje Novi Slankamen

9.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Jasmina Puškaš Žulj
           Naziv radnog mesta: Poslovi upravljanja ljudskim resursima i personalni poslovi

10.      Ime i prezime ovlašćenog lica: Biljana Ranisavljević
           Naziv radnog mesta: poslovi vođenja biračkih spiskova, ličnih stanja građana i poslovi bezbednosti i zdravlja na radu

11.      Ime i prezime ovlašćenog lica: Danijela Radaković Vukadinović
           Naziv radnog mesta: Poslovi upravljanja ljudskim resursima i personalni poslovi

12.      Ime i prezime ovlašćenog lica: Dragana Ćeranić
           Naziv radnog mesta: Administrativni poslovi u oblasti ličnih stanja građana

13.      Ime i prezime ovlašćenog lica:  Jelena Jojić
           Naziv radnog mesta: Načelnik Odeljenja za opštu upravu

14.      Ime i prezime ovlašćenog lica:   Aleksandra Andrejević Miljanović
           Naziv radnog mesta: Analitičar radnog mesta

 

1.8 Iz Odeljenja za pravne i skupštinske poslove:

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Sanja Kojčin Stojković
           Naziv radnog mesta: Načelnik Odeljenja za pravne i skupštinske poslove

2.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Zorica Rakar

 

1.9  Iz Opštinske uprave opštine Inđija:

1.        Ime i prezime ovlašćenog lica: Branislav Mazinjanin
           Naziv radnog mesta: Zamenik načelnika Opštinske uprave opštine Inđija