Naziv aktuelne nabavke
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda

14/2022 - Услуга организације регионалне манифестације „Бешка фест“
31.08.2022. 11.00h

13/2022 – УСЛУГА ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ОДРАСЛИМ ЛИЦИМА
17.08.2022. 11.00h

12/2022 - Радови на уградњи инсталација и опреме у црпној станици фекалне канализације у СЗ Локација 15 КО Инђија
03.08.2022. 13.00h


12345...

2022. godina

24.01.2022.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2/2022-II od dana 14.01.2022. godine usvojen je Plan nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde


25.02.2022.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-2/2022-II od dana 24.02.2022.godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde


09.03.2022.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-3/2022-II od dana 09.03.2022.godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde


08.04.2022.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-4/2022-II od dana 06.04.2022.godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde


23.06.2022.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-5/2022-II od dana 20.06.2022.godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde


24.08.2022.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-6/2022-II od dana 23.08.2022.godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde