Naziv aktuelne nabavke
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda
7/2022 – Санација и адаптација равног крова помоћне просторије на базену и терасе
04.05.2022. 12.00h

6/2022– Набавка и уградња телефонске централе са опремом
19.04.2022. 12.30h

5/2022– Израда пројектне документације за изградњу пешачке стазе у целој дужини у улици Николе Тесле у Љукову
19.04.2022. 11.00h

4/2022 – Израда плана превентивних мера са координацијом на завршетку изградње спортске хале у Инђији – антифилтрационе завесе, завршетак објекта, партерно уређење и изградња енерго блока
09.03.2022. 10.00h

3/2022 – Извођење припремних радова на изградњи спортске хале у Бешки
08.03.2022. 12.00h

12345...

2022. godina

24.01.2022.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2/2022-II od dana 14.01.2022. godine usvojen je Plan nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde


25.02.2022.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-2/2022-II od dana 24.02.2022.godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde


09.03.2022.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-3/2022-II od dana 09.03.2022.godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde


08.04.2022.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-4/2022-II od dana 06.04.2022.godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki opštine Inđija za 2022. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2022. godinu preuzmite ovde