Naziv aktuelne nabavke
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda
Израда техничке документације за изградњу антифилтрационе завесе као припремних радова на завршетку изградње спортске хале у Инђији
28.01.2021. 09.00h

Израда пројектне документације за изградњу гасне станице за потребе спортске хале у Инђији
19.01.2021. 09.00h

6/2020 – „Уређење простора за смештај чамаца код марине у Старом Сланкамену“
09.10.2020. 11.00h


Бр. 2 услуга - Израда Пројекта изведеног стања рачунарске мреже и израда Пројекта унапређења рачунарске мреже у Општинској управи општине Инђија
03.09.2020. 11.00h

2021. godina

11.01.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-1/2021-II od dana 08.01.2021. godine donet je Plan nabavki za 2021. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2021. godinu preuzmite ovde


22.01.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-2/2021-II od dana 20.01.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu - preuzmite ovde


04.02.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-3/2021-II od dana 02.02.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu - preuzmite ovde