Naziv aktuelne nabavke
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda
Пројекат за проверу безбедности саобраћаја на локалним путевима општине Инђија са предлогом мера по важећој методологији
04.06.2021. 10.00h

15/2021-Израда и штампање приручника за возаче бицикла и мопеда за унапређење безбедности у саобраћају на територији општине Инђија
01.06.2021. 10.00h

16/2021- Израда анализе страдања лица из категорије 65+ на путевима општине Инђија са имплементацијом саобраћајно техничких мера
31.05.2021. 10.00h

14/2021- Израда пројектно-техничке документације и имплементације саобраћајно-техничких мера за идентификацију опасних места и опасних деоница где страдају бициклисти на путевима општине Инђија
31.05.2021. 10.00h

13/2021 Израда пројекта јавно приватног партнерства за јавни превоз у Инђији
28.04.2021. 11.00h

1234

2021. godina

11.01.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-1/2021-II od dana 08.01.2021. godine donet je Plan nabavki za 2021. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2021. godinu preuzmite ovde


22.01.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-2/2021-II od dana 20.01.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu - preuzmite ovde


04.02.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-3/2021-II od dana 02.02.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu - preuzmite ovde


29.03.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-4/2021-II od dana 22.03.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu - preuzmite ovde