Naziv aktuelne nabavke
Dokumentacija
Rok za dostavljanje ponuda
22/2021 - Набавка ретрорефлектујућих самолепљивих трака
07.09.2021. 12.00h

23/2021 - Набавка жутих ротационих светала за тракторе
06.09.2021. 12.00h

20/2021 - УСЛУГА – ПОМОЋ У КУЋИ ЗА ОДРАСЛА И СТАРИЈА ЛИЦА
25.08.2021. 11.00h


19/2021 - Услуга ревидирања техничке документације (предмера и предрачуна радова) за завршетак спортске хале у Инђији – Изградња енергетског блока, завршетак објекта и партерно уређење
13.07.2021. 11.00h

12345

2021. godina

11.01.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-1/2021-II od dana 08.01.2021. godine donet je Plan nabavki za 2021. godinu.

Tabelarni prikaz Plana nabavki za 2021. godinu preuzmite ovde


22.01.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-2/2021-II od dana 20.01.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu - preuzmite ovde


04.02.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-3/2021-II od dana 02.02.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu - preuzmite ovde


29.03.2021.
Odlukom Predsednika opštine Inđija broj 404-2-4/2021-II od dana 22.03.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu - preuzmite ovde


08.07.2021.
Odlukom Predsednika opštine broj 404-2-6/2021-II od 08.07.2021. godine izvršena je izmena i dopuna Plana nabavki Opštine Inđija za 2021. godinu. - preuzmite ovde