Milan Končarević

Zamenik predsednika opštine

Milan Končarević diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu (sa prosečnom ocenom 9,84) i dobio zvanje diplomirani ekonomista. Završio je kurs ''Liderske veštine'' u Lozani (Švajcarska) u trajanju od šest mesci čime je stekao diplomu ''Specijalista za liderske veštine''. 

Govori dobro ruski i engleski jezik. Do 1992. godine živeo je i radio u Sarajevu u preduzeću ''Zrak'' na poslovima: šefa računovodstva (ovlašćeni računovođa),  komercijalnog direktora, direktora projekta u inostranstvu i direktora preduzeća. Od 1994. do 1998. godine radio je u preduzeću ''Nikolas'' Beograd na poslovima komercijalnog i finansijskog direktora. Od 1998. do 2000. godine radio je kao direktor preduzeća ''Pneumatik'' Nova Pazova. Od 2004. do 2008. godine radio je kao direktor ''Direkcije za izgradnju i građevinsko zemljište'' Opštine Stara Pazova. Od 2009. do 2016. godine radio je na poslovima direktora JKP ''Čistoća'' Stara Pazova, načelnika za trezor i računovodstvo Opštine Stara Pazova i direktora Elektrodistribucije Ruma. 

Od 2016. do 2018. godine radio je kao pomoćnik Predsednika opštine Inđija a od 2018. godine na poslovima direktora JP ''Ingas'' Inđija.