OБЈАВЉИВАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА

Референтна каматна стопа Народне банке Србије
Контролнa листa - утврђивања и наплате јавних прихода


Извештаји

Одлуке за локалну пореску управу 


20232022
20212020

2019

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза наимовину за 2019. годину по зонама на територији општине Инђија

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија2018

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину по зонама на територији општине Инђија

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија2017

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину по зонама на територији општине Инђија

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија2016


Обрасци пореске управе

Образац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Прилог уз образац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Подприлог уз образац ППИ1 можете преузети овде>>

Прилог 2 уз образац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Образац пријаве за накнаду за унапређење и заштите животне средине можете преузети овде

Захтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима за ФИЗИЧКА ЛИЦА и ПРАВНА ЛИЦА

Преглед уплатних рачуна преузети овде>>

Зaхтев зa одлaгaње плaћaњa дуговaног порезa

Образац пријаве за утврђивање Комуналне Таксе

Образац пријаве за утврђивање обавезе -НКЈП

Пореска пријава ППИ-2 од 01.01.2019.