OБЈАВЉИВАЊЕ ПОРЕСКИХ АКАТА

Референтна каматна стопа Народне банке Србије
Контролнa листa - утврђивања и наплате јавних прихода


Извештаји

20232022
20212020

2019

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза наимовину за 2019. годину по зонама на територији општине Инђија

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија2018

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину по зонама на територији општине Инђија

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија2017

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину по зонама на територији општине Инђија

Одлука о изменама Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија

Одлука о утврђивању висине стопе пореза на имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону на територији општине Инђија2016


Обрасци пореске управеОбразац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Прилог уз образац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Подприлог уз образац ППИ1 можете преузети овде>>

Прилог 2 уз образац ППИ1 за правна лица можете преузети овде>>

Образац пријаве за накнаду за унапређење и заштите животне средине можете преузети овдеЗахтев за издавање пореског уверења о измиреним јавним приходима за ФИЗИЧКА ЛИЦА и ПРАВНА ЛИЦА

Зaхтев зa одлaгaње плaћaњa дуговaног порезa преузети овде>>

Захтев за престанак пореске обавезе по основу застарелости пореза и споредних пореских давања преузети овде>>

Захтев за исправку и отпис неосновано утврђених јавних прихода преузети овде>>

Захтев за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода преузети овде>>

Захтев за прекњижавање више или погрешно плаћених јавних прихода преузети овде>>


Образац пријаве за утврђивање Комуналне Таксе

Образац пријаве за утврђивање обавезе -НКЈП

Пореска пријава ППИ-2 од 01.01.2020.

 


 

Обрасци и модели Административних поступака - преузмите ОВДЕ


ЛПА Елементи административних поступака - фазе у поступку - погледајте ОВДЕ