Odluke za lokalnu poresku upravu 

OBAVEŠTENJA

28.01.2013.

Članom 7. stavom 6. tačka 8. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. Glasnik RS” br. 80/02 … 53/10) a u vezi sa članom 3. stav 2. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. Glasnik RS” br. 101/11) i člana 3. stav 2. ispravkom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. Glasnik RS” br. 2/2012) regulisano je da Poreska uprava mora kvartalno da objavi obaveštenje o iznosima poreskog duga svih poreskih obveznika.

Imajući u vidu navode u Zakonu, Odeljenje za utvrđivanje i naplatu javnih prihoda Opstinske uprave Inđija objavljuje spisak poreskih dužnika.

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 31.12.2013.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.09.2013.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.06.2013.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.03.2012.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.06.2012.GODPOGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 30.09.2012.GOD. POGLEDAJTE OVDE

SPISAK DUŽNIKA NA DAN 31.12.2012.GODPOGLEDAJTE OVDE

Samodoprinosi

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija

Odluka o uvođenju samodoprinosa za obrazovanje na teritoriji Opštine Inđija za period od 01.jula 2005. do 30.juna 2010. godine 1% na plate ("Službeni list opština Srema", broj 15/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Novi Slankamen za period od 01.jula 2005. do 30.juna 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 15/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Novi Karlovci za period od 01.marta 2005. do 28.februara 2010. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 2/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Maradik za period od 01.januara 2006. do 31.decembra 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 27/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Jarkovci za period od 01.septembra 2003. do 31.avgust 2008. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 17/03) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Ljukovo za period od 01.jula 2004. do 30.juna 2009. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 11/04) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Stari Slankamen za period od 01.januar 2005. do 31.decembar 2009. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 30/04) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa za kanalizaciju u naseljenom mestu Inđija za period od 01.jula 2000. do 30.juna 2010. godine 2,5% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 5/2000) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Krčedin za period od 01.februara 2006. do 31. decembar 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 2/06) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Čortanovci za period od 01.juna 2006. do 31.maja 2011. godine 1,5% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 11/06) pogledajte ovde