Samodoprinosi

06.08.2010

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija od jula 2010. godine pogledajte ovde >> Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija

Odluka o uvođenju samodoprinosa za obrazovanje na teritoriji Opštine Inđija za period od 01.jula 2005. do 30.juna 2010. godine 1% na plate ("Službeni list opština Srema", broj 15/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Novi Slankamen za period od 01.jula 2005. do 30.juna 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 15/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Novi Karlovci za period od 01.marta 2005. do 28.februara 2010. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 2/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Maradik za period od 01.januara 2006. do 31.decembra 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 27/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Jarkovci za period od 01.septembra 2003. do 31.avgust 2008. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 17/03) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Ljukovo za period od 01.jula 2004. do 30.juna 2009. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 11/04) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Stari Slankamen za period od 01.januar 2005. do 31.decembar 2009. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 30/04) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa za kanalizaciju u naseljenom mestu Inđija za period od 01.jula 2000. do 30.juna 2010. godine 2,5% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 5/2000) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Krčedin za period od 01.februara 2006. do 31. decembar 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 2/06) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Čortanovci za period od 01.juna 2006. do 31.maja 2011. godine 1,5% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 11/06) pogledajte ovde

Samodoprinosi

06.08.2010

Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija od jula 2010. godine pogledajte ovde >> Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija

Odluka o uvođenju samodoprinosa za obrazovanje na teritoriji Opštine Inđija za period od 01.jula 2005. do 30.juna 2010. godine 1% na plate ("Službeni list opština Srema", broj 15/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Novi Slankamen za period od 01.jula 2005. do 30.juna 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 15/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Novi Karlovci za period od 01.marta 2005. do 28.februara 2010. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 2/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Maradik za period od 01.januara 2006. do 31.decembra 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 27/05) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Jarkovci za period od 01.septembra 2003. do 31.avgust 2008. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 17/03) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Ljukovo za period od 01.jula 2004. do 30.juna 2009. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 11/04) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Stari Slankamen za period od 01.januar 2005. do 31.decembar 2009. godine 1% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 30/04) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa za kanalizaciju u naseljenom mestu Inđija za period od 01.jula 2000. do 30.juna 2010. godine 2,5% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 5/2000) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Krčedin za period od 01.februara 2006. do 31. decembar 2010. godine 2% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 2/06) pogledajte ovde

Odluka o uvođenju samodoprinosa u Mesnoj zajednici Čortanovci za period od 01.juna 2006. do 31.maja 2011. godine 1,5% na plate ("Službeni glasnik opština Srema", 11/06) pogledajte ovde