Vesti

Novim projektima do radnih mesta


Novim projektima do radnih mesta
16.03.2006
Opštinsko veće Opštine Inđija na devetoj sednici jednoglasno je usvojilo sve tačke dnevnog reda. Posle usvajanja zapisnika sa prethodne dve sednice, članovi veća su razmatrali i doneli rešenja o žalbama fizičkih i pravnih lica uglavnom na rešenja inspekcijske službe, a zatim je predsednik Opštine Inđija Goran Ješić dao informaciju o strateškom planu koji je Inđija donela još 2000 godine. Ove godine ističe strateški plan koji smo doneli 2000 godine rekao je predesednik Opštine Inđija Goran Ješić, formiraćemo komisiju od 35 do 40 članova koja treba da donese program strateškog razvoja za narednih tri do pet godina. Takođe je bitno istaći dodao je predsednik Ješić da će Opština u saradnji sa „Radničkim univerzitetom" i inđijskom Gimnazijom pokrenuti projekat dokvalifikacije i edukacije nezaposlenih, a sve u cilju povećavanja stope zaposlenosti na teritoriji inđijske opštine. Projektom bi trebalo da bude obuhvaćeno oko 3000 ljudi koji se nalaze na evidenciji nacionalne službe za zapošljavanje, pod uslovom naravno da bude toliko zainteresovanih za učešće u projektu. Predsednik Opštine Inđija takođe je dostavio informaciju o pristupanju izradi pravilnika o subvencioniranju dela kamatne stope za kredite privrednih subjekata. U budžetu opštine Inđija za ovu godinu projektovano je četiri miliona dinara za podsticaj privrede odnosno za kupovinu, izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora na teritoriji opštine Inđija, kao i kupovinu građevnskog zemljišta i kupovinu i osavremenjavanje opreme, a sve u cilju otvaranja novih radnih mesta u opštini Inđija, istakao je predsednik Opštine Inđija Goran Ješić i dodao da ukupne kamate neće prelaziti 3.5 odsto, što je izuzetno povoljno, kao i da će prednost za dobijanje subvencija imati oni privrednici koji koji budu zapošljavali veći broj ljudi što je u osnovi i cilj ovog projekta.PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: