Vesti

Raspisani Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za 2020. godinu


Raspisani Javni pozivi i konkursi Nacionalne službe za zapošljavanje  i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam za 2020. godinu
10.03.2020

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam su raspisali javne pozive, konkurse i oglase za tekuću godinu i to:

Nacionalna služba za zapošljavanje:

1. Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini,

2. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2020. godini,
3. Javni konkurs za refundaciju troškova podrške osobama sa invaliditetom koje se zapošljavaju pod posebnim uslovima u 2020. godini,
4. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa visokim nivoom kvalifikacija u 2020. godini,
5. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2020. godini,
6. Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencije za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2020. godini,
7. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2020. godini,
8. Javni poziv nezaposlenima romske nacionalnosti za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2020. godini,
9. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija u 2020. godini,
10. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke za potrebe poslodavca za zaposlenog u 2020. godini,
11. Javni poziv za realizaciju programa pripravnika za nezaposlena lica sa srednjim nivoom kvalifikacija u 2020. godini,
12. Javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlene osobe sa invaliditetom u 2020. godini i
13. Javni poziv za učešće u finansiranju programa obuke na zahtev poslodavca u 2020. godini.

Kompletan tekst Javnih poziva i konkursa, kao i zahteve za iste, možete preuzeti na: http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam:

1. Javni oglas za dodelu subvencija za samozapošljavanje u AP Vojvodini u 2020. godini,
2. Javni oglas za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica u AP Vojvodini u 2020. godini i
3. Javni konkurs za finansiranje sprovođenja javnih radova na teritoriji AP Vojvodine u 2020. godini

Kompletan tekst Javnih konkursa i oglasa, kao i zahteve za iste, možete preuzeti na: http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/index.php/konkursi/javni-pozivi.

Više informacija o novim javnim pozivima, konkursima i oglasima Nacionalne službe za zapošljavanje i Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, svi zainteresovani mogu dobiti u Organizacionoj jedinici NSZ u Inđiji, Kralja Petra I 78, telefon: 022 561 650.

PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: