Vesti

Konkurs za izlaganje u Galeriji Kuće Vojnovića u 2022. godini


naslovJedneVesti
12.01.2022

Galerija Kuće Vojnovića raspisuje konkurs za izlagačku delatnost tokom 2022. godine. Konkurs je otvoren od 27. decembra 2021. do 24. januara 2022. godine za samostalne i grupne izložbe. Biće razmatrane i predložene promocije, diskusije, prezentacije i drugi projekti.

Za konkurs je neophodno podneti:

1. koncept izložbe/opis projekta;

2. (fotografije i video dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na imejl adresu: kcindjija.galerija@indjija.rs, ili poštom putem CD/DVD, USB-a)
3. profesionalnu biografiju (CV) sa kontakt podacima.
Fotografije izložbenog prostora možete pronaći na sajtu www.kcindjija.rs na strani PROSTORI, a tlocrt izložbenog prostora na linku: http://kcindjija.rs/.../2014/11/Tlocrt-Kuce-Vojnovica.jpg

Prispele prijave razmatraće Savet galerije u sastavu: mr Slobodan Knežević Abi, grafičar i slikar; mr Nebojša Nikolić, akademski slikar, docent na Učiteljskom fakultetu u Vranju; Sanja Sajfert, viši kustos-istoričar umetnosti u Galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji.

Učesnici konkursa će biti informisani o rezultatima konkursa najkasnije tri radna dana od dana donošnja odluke, putem elektronske pošte i sajta Kulturnog centra Inđija.

Konkursna dokumentacija se može dostaviti na elektronsku adresu galerije: kcindjija.galerija@indjija.rs ili na adresu: Kulturni centar Inđija (ZA KONKURS), ul. Vojvode Stepe 40 a, 22320 Inđija.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave poslate poštom se ne vraćaju. Galerija preuzima obavezu da izda katalog izložbe koja se organizuje.

Kontakt: Vladimir Vukas, muzejski dokumentarista u Kući Vojnovića, tel: 064 649 10 50 i Sanja Sajfert, viši kustos u Kući Vojnovića, tel: 064 649 10 40.

PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: