Vesti

Obaveštenje o produženju roka


Obaveštenje o produženju roka
29.11.2022
OBAVEŠTENjE

Na osnovu malog broja pristiglih prijava građana za učešće na Javnom konkursu za  sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i  stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode  na teritoriji opština Inđija za 2022. godinu broj  454-2/2022-III-1 od 07.11.2022.godine, objavljenog na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Inđija i internet stranici opštine Inđija, dana 08.11.2022. godine, a u nameri da se produži mogućnost za učešće u što većem broju privrednih subjekata, produžava se rok za podnošenje prijava iz tačke VII Javnog konkursa na 07.12.2022.godine.

Prijave se predaju lično putem pisarnice u Opštinskoj upravi opštine Inđija ili preporučeno poštom na adresu Opština Inđija, Cara Dušana 1 Inđija, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije.
Ceo tekst potpisanog i overenog obaveštenja možete pronaći ovde.
PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: