Vesti

Japanska kompanija Toyo tires koja je započela izgradnju svog proizvodnog pogona u Inđiji, angažovala je agenciju Manpower za pribavljanje biografija zainteresovanih za rad u ovoj kompaniji. Na linku https://manpowergroup.rs/toyotires ...

U sredu, 24. februara, u velikoj sali Kulturnog centra zakazana je obuka poljoprivrednika za korišćenje digitalne aplikacijeAgroLifeza upravljanje poljoprivrednim zemljištem i podataka sa meteo stanica. Aplikacija je besplatna i pomoću nje ...

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu i Godišnjim programom zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Inđija za 2020. godinu, objavljen je Oglas za davanje u zakup i na korišćenje poljoprivrednog ...

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS“, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09, 112/2015, 80/17 i 95/18-dr.zakon) i Pravilnikom o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u ...

Na osnovu Programa mera podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Inđija za 2020. godinu („Službeni list opštine Inđija“, br. 12/2020), predsednik opštine Inđija, raspisao je Javni poziv za podnošenje zahteva ...

Opština Inđija dobila je najsavremeniju meteorološku stanicu koja će omogućiti poljoprivrednicima da dobiju brze i tačne podatke o mikroklimatskim uslovima. Sklop senzora pratiće parametre na tlu i atmosferi a pouzdanost je veća od ...

Budžet opštine Inđija za poljoprivredu za tekuću godinu iznosi 34 miliona dinara, spada u red najvećih u Republici Srbiji i značajno doprinosi unapređenju poljoprivredne proizvodnje, zaključak je sa predstavljanja lokalnih mera poljoprivrednicima ...

Menadžment grupacije I.G.Bauerhin i menadžment kompanije IGB Automotive doneli su odluku da se produži kolektivni godišnji odmor i da svi zaposleni od subote 21. marta 2020. godine do ponedeljka 13. aprila 2020. godine budu na kolektivnom ...PRETRAGA VESTI

Tekst:
Datum: