Prostorni planovi

 • Prostorni plan opštine Inđija - "Službeni list opštine Inđija" broj 7/12 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Prostornog plana opštine Inđija - "Službeni list opštine Inđija" broj 27/18 - preuzmite  OVDE

 • Izmene i dopune Prostornog plana opštine Inđija - „Službeni list opštine Inđija“, broj 5/2022 - preuzmite OVDE


Urbanistički planovi

 • Plan generalne regulacije naselja Inđija - "Službeni list opština Srema" broj 14/06 i 30/11 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije vinogradarsko –turističkog lokaliteta u katastarskoj opštini Krčedin - "Službeni list opština Srema" broj 36/09 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije bloka broj 43 u Inđiji - "Službeni list opština Srema" broj 42/09 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije za izgradnju regionalne sanitarne deponije u Inđiji -  "Službeni list opština Srema" broj 15/2010 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije "Vetropark Inđija" na lokaciji Beška-Krčedin u opštini Inđija  - "Službeni list opština Srema", broj 21/2010   - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije turističkog kompleksa u vikend zoni u Starom Slankamenu (katastarske parcele broj 637, 638 i 639/1 KO Stari Slankamen)  - "Službeni list opština Srema", broj 15/2010 - preuzmite OVDE
 • Plan detaljne regulacije jugoistočne radne zone (blokovi broj 91 i 92) - "Službeni list opština Srema" broj 42/2010 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije za kompleks "Soko agrar" na lokalitetima "Tidija", "Pilićara" i "Ekonomija Elan" u opštini Inđija -  "Službeni list opština Srema" broj 42/2010 - preuzmite OVDE

 • Plana detaljne regulacije za deo kompleksa informaciono-tehnološkog parka sa pratećim sadržajima u KO Inđija - "Službeni list opština Srema" broj 15/2011 - preuzmite OVDE
 • Plan generalne regulacije naselja Stari Slankamen  - "Službeni list opština Srema" broj 27/2011 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije turističkog kompleksa u vikend zoni Čortanovci - "Službeni list opština Srema", broj 27/2011 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije bloka broj 44 u Inđiji - "Službeni list opština Srema", broj 30/2011 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije kompleksa marine u Starom Slankamenu -  "Službeni list opštine Inđija", broj 9/2012 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije za proizvodni kompleks za proizvodnju pumpi na parceli 5900/5 K.O. Inđija 2 -  "Službeni list opština Srema", broj 32/2011 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd – Novi Sad – Subotica – granica Mađarske -  "Službeni list opština Srema", broj 38/2011 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije radne zone lokacije 10 u KO Inđija -  "Službeni list opštine Inđija" broj 13/14 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije za deo vikend zone sa turističko – rekreativnim sadržajima na obali reke Dunav u KO Beška - "Službeni list opštine Inđija" broj 11/15 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije radne zone “Tradeunique” na katastarskoj parceli broj 5855 KO Inđija - "Službeni list opština Srema", broj 25/08 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone “Tradeunique” na katastarskoj parceli broj 5855 KO Inđija -"Službeni list opštine Inđija" broj 11/15 - preuzmite OVDE

 • Plan generalne regulacije naselja Ljukovo - "Službeni list opštine Inđija" broj 11/16 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune plana Plana detaljne regulacije rekonstrukcije, modernizacije i izgradnje dvokolosečne pruge Beograd-Novi Sad-Subotica-granica Mađarske, deonica: Stara Pazova-Novi Sad na području opštine Inđija -  "Službeni list opštine Inđija" broj 6/17 - preuzmite OVDE

 • Izmene o dopune plana detaljne regulacije bloka 44 u Inđiji - "Službeni list opštine Inđija" broj 6/17 - preuzmite OVDE

 • Plan generalne regulacije naselja Beška -  "Službeni list opštine Inđija" broj 23/17 - preuzmite OVDE

 • Plan generalne regulacije naselja Krčedin - "Službeni list opštine Inđija" broj 26/17 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije dela lokacije broj 3 u KO Beška - "Službeni list opštine Inđija" broj 22/18 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije ulice Đorđa Vojnovića i kompleksa novog groblja u Inđiji - "Službeni list opštine Inđija" broj 22/18 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije podsistema za navodnjavanje "Stari Slankamen" i "Novi Slankamen" u opštini Inđija - "Službeni list opštine Inđija" broj 27/18 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije sportske hale sa pratećim sadržajima u naselju Beška - "Službeni list opštine Inđija" broj 18/19 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije turističko sportsko rekreativnog kompleksa u Inđiji - "Službeni list opštine Inđija" broj 18/19 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije naselja Inđija - "Službeni list opštine Inđija" broj 18/19 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije severoistočne radne zone u Inđiji - "Službeni list opštine Inđija" broj 30/19 - preuzmite OVDE

 • Plan generalne regulacije naselja Novi Slankamen - "Službeni list opštine Inđija" broj 6/19 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije dela bloka 41 u Inđiji - "Službeni list opštine Inđija" broj 30/19 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone – dela lokacije 15 u KO Inđija - "Službeni list opštine Inđija" broj 31/19 - preuzmite OVDE

 • Plan generalne regulacije naselja Jarkovci - "Službeni list opštine Inđija" broj 23/20 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije dela bloka 45 u Inđiji - „Službeni list opštine Inđija“, broj 5/2022 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije Naselja Inđija  - „Službeni list opštine Inđija“, broj 9/2021 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije jugoistočne radne zone (blokovi 91 i 92)  - „Službeni list opštine Inđija“, broj 9/2021 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Plana detaljne regulacije severoistočne radne zone u Inđiji  - „Službeni list opštine Inđija“, broj 2/2022 - preuzmite OVDE

 • Izmene i dopune Plana generalne regulacije Naselja Beška  - „Službeni list opštine Inđija“, broj 6/2021 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije dela bloka 1 u Inđiji - „Službeni list opštine Inđija“, broj 17/2022 - preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije dela bloka 26 i dela bloka 28 u Inđiji - „Službeni list opštine Inđija“, broj 9/2023 - preuzmite OVDE
 • Plan detaljne regulacije turističko-ugostiteljskog kompleksa u vikend zoni Jarkovci preuzmite OVDE

 • Plan detaljne regulacije radne površine - lokacija 5 u K.O. Beška preuzmite OVDE