Opšta uprava

Odeljenje za opštu upravu obavlja upravne i stručne poslove u neposrednom sprovođenju Zakona i drugih propisa čiji je neposredno sprovođenje povereno Opštini u oblasti državljanstva, matičnih knjiga, ličnog imena, braka, biračkih spiskova i overu potpisa, rukopisa i prepisa.

Odeljenje vrši poslove na izdavanju radnih knjižica, poslove pisarnice i arhive, poslove radnih odnosa u Opštinskoj upravi, stručne i administrativno-tehničke poslove koji se odnose na primenu propisa iz oblasti javnih nabavki.

Odeljenje vrši i poslove koji se odnose na fizičko obezbeđivanje objekta, redovno održavanje, čišćenje, spremanje i zagrevanje prostorija, održavanje i rukovanje sredstvima opreme i sredstvima veze, održavanje vozila za potrebe Opštinske uprave, dostavne poslove, poslove restorana društvene ishrane i ekonomata za Opštinsku upravu.

Za izvršavanje određenih poslova iz izvorne nadležnosti opštine, kao i poverenih poslova državne uprave i stvaranje uslova da se ti poslovi obavljaju efikasnije i bliže mestu stanovanja i rada građana, na teritoriji Mesnih zajednica obrazuju se Mesne kancelarije.

Mesne kancelarije se obrazuju za sledeća područja:

1. Mesna kancelarija Beška, za naseljeno mesto Beška,

2. Mesna kancelarija Krčedin, za naseljeno mesto Krčedin,

3. Mesna kancelarija Slankamenački Vinogradi, za naseljeno mesto Slankamenački Vinogradi,

4. Mesna kancelarija Čortanovci, za naseljeno mesto Čortanovci,

5. Mesna kancelarija Maradik, za naseljeno mesto Maradik,

6. Mesna kancelarija Novi Karlovci, za naseljeno mesto Novi Karlovci,

7. Mesna kancelarija Novi Slankamen, za naseljeno mesto Novi Slankamen,

8. Mesna kancelarija Ljukovo, za naseljeno mesto Ljukovo,

9. Mesna kancelarija Jarkovci, za naseljeno mesto Jarkovci,

10. Mesna kancelarija Stari Slankamen, za naseljeno mesto Stari Slankamen.

Mesne kancelarije vrše poslove koji se odnose na lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izdavanje izvoda i uverenja, sastavljanje smrtovnica, praćenje biračkih spiskova, overa rukopisa, prepisa i potpisa, izdavanje uverenja o činjenicama kada je to određeno Zakonom, vršenje poslova prijemne kancelarije za opštinske organe uprave, vođenje drugih evidencija kada je to predviđeno Zakonom i drugim propisima.

Mesne kancelarije mogu da vrše i druge poslove koje im iz svoje nadležnosti poveri Opštinska uprava.

U Mesnim kancelarijama se mogu obavljati određeni poslovi za druge organe, organizacije i ustanove na osnovu ugovora koji zaključuje načelnik Opštinske uprave odnosno lice koje on ovlasti sa predstavnicima organa, organizacija i ustanova za koje obavljaju poslove.

Mesne kancelarije vrše određene poslove za Mesne zajednice u Opštini, koje im na osnovu dogovora sa Savetom Mesnih zajednica poveri Skupština opštine i predsednik opštine.

Vrši i druge poslove koje mu poveri predsednik Opštine i načelnik Opštinske uprave.

Načelnik odeljenja: Jelena Jojić

Kontakt: 022 561 322

e-pošta: jelena.jojic@indjija.rs

Službenici za vođenje upravnog postupka i za odlučivanje u upravnoj stvari


Ovlašćeno lice za zaštitu podataka o ličnosti u Opštinskoj upravi opštine Inđija je Aleksandra Andrejević Miljanović 

Adresa lica za zaštitu podataka o ličnosti: lice za zaštitu podataka o ličnosti obavlja poslove u sedištu

Opštinske uprave opštine Inđija na adresi: Cara Dušana broj 1. Inđija

Email lica za zaštitu podataka o ličnostialeksandra.andrejevic@indjija.rs

Broj telefona:022-561-322

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Zahtev za ostvarivanje prava povodom izvršenog uvida

Zahtev za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Pritužba


Ovlašćeno lice za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem u Opštinskoj upravi opštine Inđija je Miroslav Nenić.

 

Adresa lica za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem : lice za prijem informacija i vođenje postupka uzbunjivanja  obavlja poslove u sedištu

Opštinske uprave opštine Inđija na adresi: Cara Dušana broj 1. InđijaEmail lica za  za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem: miroslav.nenic@indjija.rs

 

Odluka o imenovanju lica  za prijem informacija i vođenje postupka u vezi sa uzbunjivanjem

Odluka o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja