Odeljenje za društvene delatnosti

Odeljenje za društvene delatnosti vrši poslove uprave u neposrednom sprovođenju Zakona i drugih propisa koji su povereni opštini u ostvarivanju prava gađana u oblasti socijalne zaštite, zdravstvene zaštite, društvene brige o deci i omladini, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog i studenskog standarda, kulture, sporta, boračko-invalidske zaštite kao i inspekcijske poslove iz oblasti obrazovanja.

Odeljenje predlaže nacrte akata iz svoje nadležnosti koju donosi Skupština opštine, predsednik Opštine i Opštinsko veće.

Odeljenje vrši stručne i administrativne poslove koji se odnose na zadovoljavanje potreba građana o kojima se stara Opština u oblastima društvene brige o deci i omladini, predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kulture, sporta, socijalne zaštite i zdravstvene zaštite.

Vrši poslove likividature u oblasti boračko-invalidske zaštite i porodiljskog odsustva.

Poslove koji se odnose na priznavanje prava na dopunsku zaštitu boraca, vojnih invalida i njihovih porodica.

Vrši stručne poslove u vezi sa statusom izbeglica na teritoriji opštine Inđija.

Prati zdravstveno stanje stanovništva na području opštine i stara se o unapređivanju uslova kojima se doprinosi očuvanju i unapređivanju zdravlja građana u Opštini.

Prati zakonitost rada ustanova u oblasti društvenih delatnosti čiji je osnivač Opština, vrši tehničke,

administrativne i druge poslove neophodne za uspešno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Načelnik odeljenja: Ivana Babin

mail: ivana.babin@indjija.rs