Odeljenje za finansije

Odeljenje za finansije koordinira postupak priprema budžeta, razrađuje smernice za pripremu budžeta, priprema nacrt budžeta.

U izvršavanju budžeta kontroliše plan izvršenja budžeta, vrši eventualne korekcije, kontroliše preuzete obaveze, prati primanja i izdatke budžeta, daje preporuke korisnicima budžetskih sredstava.

Odeljenje za finansije projektuje i prati prilive na konsolidovani račun trezora i zahteve za plaćanje rashoda, definiše tromesečne, mesečne i dnevne kvote preuzetih obaveza i plaćanja. Upravlja gotovinskim sredstvima na konsolidovanom računu trezora, kontroliše rashode, upravlja dugom.

Obavlja računovodstvene poslove, vrši plaćanja, vodi glavnu knjigu i odabrane pomoćne knjige, sastavlja finansijske izveštaje.

Odeljenje za finansije obavlja računovodstvene poslove za Opštinsku uprvu, Mesne zajednice, Fondove i druge subjekte kada mu je to posebnom odlukom povereno.

Vrši i druge poslove koje mu poveri predsednik Opštine i načelnik Opštinske uprave.

Načelnik odeljenja: Danijela Matić

mail: 

tel: 022/561-322