indjija.rs

Gimnazija u Inđiji je osnovana 30. maja 1966. godine odlukom Skupštine opštine Inđija. Zgrada Gimnazije je izgrađena sredstvima samodoprinosa stanovnika opštine Inđija, a zvanično je počela sa radom 01. septembra iste godine.

Škola se nalazi u samom centru grada, u sastavu srednjoškolskog centra u Inđiji zajedno sa Tehničkom školom i školom za obrazovanje učenika za uslužne delatnosti. Zajedno sa tim školama koristimo gradsku sportsku halu, za izvođenje nastave i raznih takmičenja, kao i kotlarnica za grejanje. Škola svoje aktivnosti obavlja u jednoj zgradi ukupne površine 2300 m², od toga prostorija za nastavu 1071 m², i to samo u jednoj smeni (jer školski prostor koriste i učenici srednje škole «Dr Đorđe Natošević».

Svake školske godine u školi se upiše nova četiri odeljenja prvog razreda i to dva odeljenja društveno-jezičkog smera a dva odeljnja prirodno-matematičkog. Ukupno školu pohađa svake školske godine oko 500 učenika u 16 odeljenja.

U realizaciji vaspitno-obrazovnih zadataka učestvuje 36 profesora, svi sa visokom stručnom spremom i dva stručna saradnika – jedan stalno zaposleni pedagog i jedan šef računovodstva (diplomirani ekonomista), sekretar (diplomirani pravnik) i šest pomoćno tehničkih radnika.

Veoma dobre rezultate učenici naše škole imaju pri upisu na fakultet, visoko su rangirani pri upisu na medicinu, informatiku, biohemiju, matematiku, što je rezultat dodatnog (primernog) rada i angažovanja profesora i učenika Gimnazije.

Učenici Gimnazije osvajaju niz značajnih nagrada i priznanja na skoro svim nivoima takmičenja, kako u okviru nastavnih predmeta tako i u sportovima – bilo da se deca takmiče direktno za školu ili za klubove gde treniraju jer imamo veoma uspešnu saradnju sa klubovima i želimo da nam učenici budu i dobri đaci i uspešni sportisti. Najuspešniji rezultati su učešća na republičkim takmičenjima a i u sportu i osvajanje medalja na Balkanskom i Evropskom i svetskom prvenstvu u karateu. Treba istaći saradnju sa Prirodno matematičim fakultetom u Novom sdau odsek hidrobiologija i u okviru toga angažovanje učenika na istraživačkim radovima. U školi se organizuju predavanja iz matematike, biologije ( odsek za fiziologiju biljaka, departmana za biologiju) i drugih predmeta profesora Prirodno matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Saradnja se odvija i sa Školom za talente u Sremskim Karlovcima tako što određen broj učenika Gimnazije svake godine pohađa pomenutu školu, kao i sa naučno istraživačkom stanicom u petnici koju pohađaju i profesori i učenici ove škole.

Treba istaći i ulogu Gimnazije kao centra Pesničke škole talenata a takođe treba istaći i dugogodišnju literarnu aktivnost mnogih učenika.

Umetnički izražaj u Gimnaziji kroz vid bogatog dramskog stvaralaštva imamo i kroz predstave «Svet», «Ljubinko i Desanka», «Lari Tompson», «Ujež», «Antigona».... koje su izvođene i nagrađivane na mnogim nivoima takmičenja.

Recitovanje kao umetnost je svoj vrhunski umetnički kvalitet potvrdilo u ovoj školi kroz interpretacije učenika Gimnazije, bivših, sadašnjih ali i budućih.

Učenici i profesori Gimnazije su nosioci i učesnici brojnih kulturnih aktivnosti u gradu.

Osnivanje Gimnazije u Inđiji i njeno dugogodišnje postojanje opravdano je veliki broj nekadašnjih učenika a sadašnjih lekara, profesora, advokata, doktora nauka, sudija, farmaceuta, ekonomista, pravnika, inženjera, stomatologa, reditelj, glumaca..... koji su stubovi društvenog, ekonomskog, kulturnog i političkog života ovog grada.